Współpraca kuratorów, pedagogów i pracowników socjalnych z policjantami w komisariacie na Stroszku

Policjanci stacjonujący w komisariacie na Stroszku zorganizowali spotkanie z gronem specjalistów: kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnymi oraz pedagogami. Celem tego spotkania było omówienie kwestii współpracy między tymi instytucjami a organami ścigania, a także wymiana cennych informacji oraz doświadczeń, które mogą służyć wsparciu rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Zakres poruszanych tematów był szeroki, ale dużo uwagi poświęcono profilaktyce i problemowi przemocy w rodzinie. Wymiana spostrzeżeń i doświadczeń podczas wspólnego szkolenia pozwoliła na lepsze zrozumienie problematyki i potrzeb tej grupy społecznej, co z pewnością przełoży się na jakość oferowanej pomocy i efektywność współpracy.

Obok policjantów na zdjęciu wyraźnie widoczni są również pracownicy socjalni. Całe wydarzenie miało miejsce w Komisariacie Policji V w Bytomiu, gdzie zaproszeni goście pochodzili m.in. z Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 7 w Bytomiu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także pedagodzy ze szkół podstawowych z terenu komisariatu.

Podczas spotkania omówiono konkretne problemy społeczne dotyczące dzielnicy Stroszek. W szczególności skupiono się na kwestiach bezdomności i osób starszych wymagających wsparcia. Podjęto również temat rodzin, które wymagają szczególnego wsparcia i zainteresowania ze strony służb socjalnych. Poruszono także procedury związane z Niebieską Kartą, dokumentem stosowanym w sytuacjach wykrycia przemocy domowej.