Prezydent Bytomia przedstawił plany odwodnienia dla północnej części Stolarzowic

Miłośnicy Bytomia poznali plany związane z procesem odwodnienia terenów usytuowanych w północnej części Stolarzowic. Wizja ta obejmuje budowę systemu kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających oraz konstrukcji zbiornika retencyjnego w okolicy ulicy Chmielewskiej. Dodatkowo, prace te będą wymagały przebudowy już istniejących sieci. Kluczowe elementy tej koncepcji zostały zaprezentowane przez prezydenta Bytomia, Mariusza Wołosza, podczas spotkania z mieszkańcami ulic Planeta i Chmielewskiej w Stolarzowicach, które miało miejsce w wtorek 5 marca.

Podczas tego spotkania, prezydent Wołosz wyjaśnił, że kompleksowe odwodnienie tej części Stolarzowic jest zadaniem skomplikowanym, wymagającym przeprowadzenia analizy spływu wody, przygotowania szczegółowego projektu i nabywania gruntów pod budowę planowanego zbiornika retencyjnego. Zapowiedział również, że jeszcze w tym roku mają zostać zlecone prace nad dokumentacją projektową oraz rozpoczęte działania mające na celu pozyskanie terenu pod budowę zbiornika. Równocześnie, prezydent Wołosz podkreślił, że będą kontynuowane prace nad projektem drogi i pozyskiwaniem dodatkowych funduszy na realizację tej inwestycji.

Stolarzowice to dzielnica Bytomia, która jest często wybierana przez osoby poszukujące miejsca pod budowę domów jednorodzinnych. Mimo dobrej infrastruktury drogowej i rozbudowanego systemu zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków, problem pojawia się przy kanalizacji deszczowej. W szczególności dotyczy to rejonu ulic Planeta i Chmielewskiej, gdzie powstało wiele nowych domów jednorodzinnych. W ostatnich latach, mieszkańcy tych obszarów zmagali się z problemem zalewania ich posesji wodami opadowymi i roztopowymi. Od 2017 roku odprowadzanie wody opadowej do sieci kanalizacji sanitarnej jest nielegalne, co zmusza do szukania alternatywnych rozwiązań zagospodarowania wód opadowych.

Problemy z podtopieniami są także wynikiem niewielkich różnic w ukształtowaniu terenu, braku naturalnego miejsca gromadzenia wód opadowych i roztopowych oraz niedopracowanego systemu odprowadzania wody w kierunku potoku Segiet. W związku z tym, jedynym odpowiednim rozwiązaniem wydaje się być budowa kompleksowej sieci kanalizacji deszczowej, która umożliwi skuteczne odprowadzanie deszczówki. Realizacja takiego projektu, który będzie nie tylko efektywny, ale również bezpieczny w przypadku intensywnych opadów deszczu, wymaga przeprowadzenia szeregu prac budowlanych.