Spotkanie pracowników służb społecznych z policjantami w Komisariacie na Stroszku: Omówienie współpracy i wsparcia dla rodzin

W Komisariacie Policji V w Bytomiu, położonym na Stroszku, doszło do spotkania funkcjonariuszy policji z kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnymi i pedagogami szkolnymi. Celem zgromadzenia była wymiana informacji oraz omówienie zakresu współpracy pomiędzy służbami. Spotkanie to było także okazją do podzielenia się cennymi wskazówkami i strategiami wsparcia dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Podczas spotkania poruszono wiele tematów związanych z profilaktyką społeczną. Szczególne miejsce poświęcono kwestii przeciwdziałania przemocy domowej. Szkolenie, które odbyło się tego dnia, było okazją do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń, które mogą posłużyć jako cenna lekcja dla wszystkich uczestników. Z pewnością przełoży się to na poprawę jakości współpracy między służbami.

Na załączonym zdjęciu można zobaczyć uczestników spotkania – policjantów i pracowników socjalnych, którzy razem omawiają strategie wsparcia dla potrzebujących rodzin. Miejscem spotkania było Komisariat Policji V w Bytomiu, gdzie policjanci zaprosili przedstawicieli Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 7 w Bytomiu, kuratorów sądowych, asystentów rodzin z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu oraz pedagogów ze szkół podstawowych z okolic Stroszku. W trakcie zebrania szczegółowo omówiono problematykę społeczną dzielnicy, zwrócono uwagę na sytuację osób bezdomnych i starszych, potrzebujących pomocy, a także na rodziny, które powinny zostać objęte dodatkowym wsparciem. Jednym z istotnych punktów spotkania była przypomnienie procedur dotyczących Niebieskiej Karty – dokumentu stosowanego w przypadkach przemocy domowej.