Podano rezultaty konkursu na realizatorów inicjatywy zdrowotnej związanej z leczeniem niepłodności

Po przeprowadzeniu konkursu ofert na program zdrowotny, który ma na celu leczenie niepłodności poprzez zapłodnienie in vitro, już wiadomo, kto będzie jego realizatorem. Zadanie to przypadło dwóm podmiotom, które w ocenie komisji konkursowej przedstawiły najbardziej atrakcyjne propozycje.

Na początek, komisja przystąpiła do oceny formalnej złożonych ofert, sprawdzając, czy są one zgodne z wymaganym wzorem oraz czy zawierają kompletną dokumentację. Trzy oferty przeszły do etapu oceny merytorycznej, jednak jedna z nich nie spełniła formalnych warunków.

Do realizacji programu o nazwie „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Bytomia na lata 2023-2026”, zostały wybrane dwie instytucje – PROVITA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz Centrum Bocian Sp. z o.o. spółka komandytowa pochodząca z Białegostoku (posiadająca klinikę w Katowicach). Obie firmy mogą się pochwalić odpowiednim doświadczeniem, wysokimi kwalifikacjami oraz specjalistycznym personelem medycznym.

Po finalizacji umów z wybranymi realizatorami programu, informacje o rozpoczęciu rekrutacji par zostaną udostępnione publicznie.

Decydującym czynnikiem dla sukcesu 35 par może być wykonanie programu w 2024 roku, na który gmina Bytom przeznaczyła 210 tys. zł. Przypominamy, że do programu może zakwalifikować się minimum 35 par, a każda z nich ma możliwość przeprowadzenia maksymalnie trzech procedur biotechnologicznych. Dofinansowanie na jedną procedurę wynosi do 6 tys. zł, lecz nie więcej niż 80% całkowitego kosztu procedury.

Różnica między pełnym kosztem procedury – obejmującym badania uprawniające do przystąpienia, kontrolę nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, wymagane testy wirusologiczne i mikrobiologiczne, koszty leków oraz przechowywanie zarodków i komórek jajowych po ustalonym okresie – a kwotą dofinansowania będzie musiała zostać pokryta przez pacjentki.

Inicjatywa miejskiego in vitro dla Bytomia została przyjęta przez Radę Miejską w listopadzie poprzedniego roku. Uchwała w tej sprawie została przegłosowana, a dokument skierowany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, gdzie otrzymał pozytywną ocenę.

Prezydent Mariusz Wołosz podkreślił wówczas, że dla wielu par finansowe ograniczenia związane z procedurą in vitro są nie do pokonania. Jednocześnie zaznaczył, że niepłodność to choroba, której leczenie powinno być finansowane i dostępne dla rodzin pragnących mieć dziecko, tak jak w przypadku innych schorzeń. Wyraził też zadowolenie z faktu, że Bytom dołączył do grona samorządów oferujących wsparcie rodzinom starającym się o potomstwo.