Spotkanie władz Bytomia z Ministrem Finansów na temat finansowania samorządów

Mariusz Wołosz, pełniący obowiązki prezydenta miasta Bytomia, wraz ze swoim zastępcą Michaelem Biedą, przewodniczącym Rady Miejskiej Bytomia, Michałem Staniszewskim i senatorem Haliną Biedą, uczestniczyli w rozmowach z Ministrem Finansów, Andrzejem Domańskim. Spotkanie odbyło się 1 marca, w piątek.

Dyskusje podczas spotkania koncentrowały się na głównych propozycjach rządu dotyczących sposobu finansowania gmin i powiatów, które są niezwykle istotne dla samorządu. Wśród omawianych punktów znalazły się takie kwestie jak nowy model finansowania samorządów, który miałby bazować na dochodach mieszkańców i lokalnych przedsiębiorstw, a nie byłby uzależniony od politycznych decyzji.

Ponadto, na spotkaniu poruszono tematykę zwiększenia subwencji oświatowej oraz finansowania szpitali powiatowych. Rozmawiano również o zagadnieniu realizacji przyszłych inwestycji za pomocą środków unijnych.

Propozycje zgłoszone przez Ministra Finansów, Andrzeja Domańskiego, spotkały się z pozytywnym odbiorem ze strony przedstawicieli lokalnych władz.