Szpital Specjalistyczny nr 2 już po raz dziesiąty organizuje obchody Dnia Wcześniaka

Specjalistyczny Szpital nr 2 po raz dziesiąty jest gospodarzem obchodów Dnia Wcześniaka. Konferencja naukowa, której tematyka skupia się wokół problemów i wyzwań związanych z wcześniactwem, odbędzie się 21 listopada. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wydarzeniu w Śląskim Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu mieszczącym się przy ulicy Batorego 15, począwszy od godziny 9:30.

Podczas X edycji Bytomskiego Dnia Wcześniaka, doktor Anna Król zaprezentuje swój wykład na temat Wielodyscyplinarnej opieki nad wcześniakami oraz kluczowej roli rodziców w procesie terapii. Wydarzenie będzie także okazją do wysłuchania prelekcji na temat profilaktyki podczas ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu zmniejszenie liczby porodów przedwczesnych. Prelegentem będzie prof. Anita Olejek – kierowniczka Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, a także Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

Metodę wczesnego wspomagania noworodka omówią fizjoterapeutki Agnieszka Bachorz i Kornelia Cieśla. Dorota Siebiata-Tomczyk, koordynatorka Bytomskiej Szkoły Świadomego Rodzicielstwa, poruszy natomiast temat doświadczania przez rodziców wcześniaków emocji pozytywnych i negatywnych. Jolanta Czernicka – Siwecka, prezeska Fundacji Iskierka, podzieli się refleksjami na temat otwartości personelu medycznego na wsparcie psychologiczne.

W programie konferencji zaplanowano również spotkania z pacjentami i ich rodzicami oraz możliwość zwiedzenia oddziału intensywnej terapii noworodka. Dodatkowo, uczestnicy będą mogli obejrzeć występ uczniów bytomskiej szkoły muzycznej i wystawę fotograficzną.

Warto przypomnieć, że w Specjalistycznym Szpitalu nr 2 w Bytomiu funkcjonuje Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej III stopnia referencyjności. Pacjenci trafiający do tej placówki to najciężej chore noworodki, w tym również te urodzone przed 37. tygodniem ciąży.

W związku z obchodami Dnia Wcześniaka, gmach Opery Śląskiej zostanie podświetlony na fioletowo w dniach 17 i 21 listopada, w godzinach od 16.30 do 21.00.