Straż Miejska pełni kontrolę nad systemem miejskiego monitoringu

Około 170 kamer, które należą do systemu miejskiego monitoringu, jest rejestrowanych przez Straż Miejską od początku stycznia. Przez pierwsze półtorej miesiąca tego roku, strażnicy zanotowali powyżej 200 wykroczeń.

Decyzja o przekazaniu kontroli nad systemem miejskiego monitoringu, który wcześniej był zarządzany przez Policję, Straży Miejskiej zapadła w środku minionego roku. Od połowy stycznia, strażnicy stale obserwują obraz z 84 kamer miejskich i 87 kamer podlegających Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów, 7 dni w tygodniu, całodobowo.

Wojciech Nowak, Komendant Straży Miejskiej w Bytomiu, informuje że ich pracownicy pełnią dyżury trwające 12 godzin na dobę. W przypadku większych imprez masowych, dwóch strażników służy w centrum monitoringu położonym przy ul. Wrocławskiej.

Podczas modernizacji systemu monitoringu, zakupiono cztery monitory o przekątnej 65 cali. Dwa z nich wyświetlają obraz z najbardziej ruchliwych miejsc Śródmieścia – ul. Dworcowej, Rynku oraz głównych skrzyżowań. Pozostałe dwa monitory pokazują sytuację na przykład w parkach, placach zabaw, skwerach i na ulicach.

Kamery zostały zainstalowane tam, gdzie zostały zasugerowane nie tylko przez Policję i Straż Miejską, ale również przez samych mieszkańców miasta, którzy zgłaszali potrzebę umieszczenia kamer w określonych rejonach.

Prezydent Mariusz Wołosz podkreśla, że Straż Miejska przejęła nadzór nad monitoringiem, aby mogli bardziej efektywnie zwalczać wandali niszczących mienie, osoby pozbywające się nielegalnie odpadów lub zaśmiecające przestrzeń publiczną.

Tylko w styczniu strażnicy wykryli powyżej 140 wykroczeń głównie dotyczących naruszeń przepisów drogowych, spożywania alkoholu w miejscach publicznych czy niszczenia mienia. Ale jak podkreślają strażnicy miejski, ich zadanie nie ogranicza się tylko do karania źle zaparkowanych pojazdów.

Obraz rejestrowany przez kamery jest przesyłany do centrum monitoringu gdzie jest analizowany przez przeszkolony personel. Kamery są wysokiej jakości, a doświadczeni operatorzy wiedzą na co zwracać uwagę i jak reagować, aby system działał sprawnie i gwarantował bezpieczeństwo mieszkańcom – mówi Aleksander Zielony, kierownik ds. interwencji w Straży Miejskiej.

Co istotne, system rejestracji i obserwacji zdarzeń jest nadal rozwijany. Wraz z nowymi inwestycjami pojawią się kolejne urządzenia. Dodatkowo Straż Miejska przygotowuje się do konkursu na rozbudowę systemu monitoringu w rejonach przejść dla pieszych, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych.