Rozwój finansowy ochotniczych strażaków ratowników w mieście Bytom

Zaszczytna służba ochotniczych strażaków ratowników oraz kandydatów na tę funkcję w Bytomiu zostanie uznana poprzez podniesienie ekwiwalentu pieniężnego. Obecnie wynosi on 14 zł, ale rajcowie bytomscy zdecydowali jednogłośnie o jego podwyższeniu do 25 zł. Decyzja ta zapadła podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Podniesienie stawki wynika z wcześniej podjętych decyzji oraz zmian w ustawie dotyczącej ochotniczych straży pożarnych. Wyraziło się to w formie nowej uchwały przyjętej przez gminę Bytom, która reguluje wysokość ekwiwalentu dla ochotniczych strażaków ratowników.

Z od czerwca 2022 roku, strażacy ratownicy z trzech ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Bytomia mieli prawo do ekwiwalentu w wysokości 14 zł za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym, czy to podczas akcji, szkolenia czy ćwiczenia.

Jednak po dokonanej waloryzacji, suma ta wzrośnie do 25 zł. Należy jednak pamiętać, że wartość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego brutto wynagrodzenia miesięcznego, zgodnie z danymi ogłoszonymi przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim”.

Strażacy z trzech bytomskich jednostek OSP: Sucha Góra, Stolarzowice i Górniki, nie tylko przyczyniają się do bezpieczeństwa swojego miasta poprzez udział w setkach akcji rocznie – od gaszenia pożarów, przez usuwanie skutków wichur, podtopień i wypadków drogowych, do neutralizowania zagrożeń ze strony owadów. Dodatkowo angażują się w działalność społeczną, organizując akcje charytatywne, zawody pierwszej pomocy, turnieje wiedzy pożarniczej oraz prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży z bytomskich szkół i przedszkoli.