Kwesty na bytomskich cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych

Pierwszego listopada, w Dzień Wszystkich Świętych, mieszkańcy Bytomia zaszli na cmentarze, aby uczcić pamięć swoich zmarłych. Podczas tych odwiedzin, na bytomskich miejscach wiecznego spoczynku położonych przy ulicach Powstańców Śląskich i Kraszewskiego, miały miejsce tradycyjne kwesty. Ich głównym celem było zebranie funduszy na wsparcie Polaków żyjących na terenach Kresów.

Odpowiedzialnym za organizację tych kwest jest Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich działające w Bytomiu. Jego pracownicy wspólnie z przedstawicielami lokalnej władzy, w tym prezydentem Mariuszem Wołoszem oraz jego zastępcami, radnymi Rady Miejskiej w Bytomiu, a także członkami trzeciego sektora i harcerzami zbierali datki na cmentarnych ścieżkach.

Zebrane środki zostaną przekazane na cele charytatywne, a szczególnie na wsparcie najbiedniejszych dzieci ze Śląska i Kresów. Beneficjentami będą również polskie placówki edukacyjne działające za naszą wschodnią granicą, czyli szkoły i przedszkola. Kwesty będą trwać do godziny 16:00 na cmentarzach przy ul. Powstańców Śląskich i Kraszewskiego.

Zebrane fundusze zostaną również przeznaczone na renowację obiektów zabytkowego cmentarza Mater Dolorosa, który jest jednym z najważniejszych i najlepiej zachowanych tego typu miejsc w regionie. Cmentarz Mater Dolorosa to najstarszy działający cmentarz w Bytomiu, na którym spoczywają liczne postaci o znaczeniu dla historii miasta. Na przestrzeni lat, pieniądze zebrane podczas kwest 1 listopada były inwestowane między innymi w renowację wartościowych architektonicznie kaplic oraz grobowców rodzinnych i remont cmentarnych alej. W wyniku tych działań, udało się odnowić m.in. zabytkowe grobowce rodziny Nowotnych, Wincentego Pisarka, rodziny Paikertów, mauzoleum rodziny Goetzlerów, Ignatza Hakuby, rodziny Garus, rodziny Pruszydło, rodziny Schastok oraz rodziny Gołębiowskich.