Następna kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Bytomia: 19 młodych radnych gotowych do działania

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Bytomia, które odbyły się 20 października 2023 r., skończyły się wyłonieniem 19 młodych radnych. Wydarzenie to nastąpiło niewiele po wyborach parlamentarnych, dając szkolnej młodzieży bytomskiej możliwość głosowania na swoich reprezentantów. Ten samorząd młodzieżowy został przywrócony w 2019 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej, dzięki inicjatywie aktywnych młodych obywateli Bytomia.

Proces wyborczy był zorganizowany we współpracy z 14 stacjonarnymi szkołami średnimi z terenu miasta. Szkoły, które miały ponad 100 uczniów, miały prawo do dwóch mandatów radnych, natomiast te z mniej niż 100 uczniów – do jednego. W tych instytucjach edukacyjnych młodzież miała możliwość oddania głosu na kandydatów zgłoszonych przez własne samorządy szkolne.

Specjalnie dla grupy uczniów uczęszczających do szkół poza Bytomiem przewidziano 6 mandatów. Ich miejsce głosowania było zlokalizowane w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, gdzie mogli oddać głos na kandydatów, którzy zostali wcześniej zgłoszeni przez co najmniej 10 uprawnionych wyborców.

Radni młodzieżowi pełnią swoje funkcje przez okres dwóch lat. Tegoroczna rada mogła maksymalnie liczyć 33 osoby, jednak finalnie będzie skupiać 19 przedstawicieli młodzieży, co oznacza wzrost liczby radnych o 3 osoby w porównaniu z poprzednimi wyborami. Niestety, data zaprzysiężenia nowej kadencji nie jest jeszcze znana.

Młodzieżowa Rada Miasta Bytomia ma szereg istotnych obowiązków. Swoją pracę skupia na kierowaniu pytań i wniosków do lokalnych władz dotyczących planów i działań na rzecz miasta. Rada ma również prawo do zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych, oceny projektów uchwał oraz współtworzenia dokumentów dotyczących młodzieży. Dodatkowo, podejmuje działania w celu promowania edukacji obywatelskiej, idei samorządności, wolontariatu i działalności charytatywnej. Jest również odpowiedzialna za obronę praw uczniów oraz promowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.