Przebudowa kluczowego odcinka ulicy Piłsudskiego w Bytomiu już w trakcie

Podpisano umowę, która umożliwia rozpoczęcie prac modernizacyjnych na jednym z najważniejszych odcinków ulicy Piłsudskiego, ciągnącym się od skrzyżowania z ulicą Chrobrego aż do ulicy Piekarskiej. Koszt remontu tego fragmentu drogi, wynoszący prawie 600 tys. złotych, zostanie pokryty z budżetu miasta. Kolejny odcinek, biegnący od skrzyżowania z ulicą Matejki do ulicy Chrobrego, a będący częścią Drogi Krajowej nr 94, planowany jest do przebudowy przed końcem 2025 roku. Wykonawca projektu przebudowy ulicy oraz systemu kanalizacji deszczowej, który równocześnie obejmuje budowę zbiornika retencyjnego, został już wybrany. Cała inwestycja szacowana jest na kwotę bliską 45 mln zł.

Ulica Piłsudskiego stanowi ważne miejsce na mapie miasta, dlatego ruch drogowy na tym odcinku będzie utrudniony do końca listopada – czasu zakładanego na zakończenie prac drogowych. W tym samym czasie kończona jest również rewitalizacja siedmiu kamienic położonych przy tej ulicy, gdzie już można spotkać nowych mieszkańców – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Prace modernizacyjne na fragmencie ulicy Piłsudskiego będą prowadzone przez firmę ZRD Orfin z Radzionkowa, wybraną w wyniku przetargu. Jednym z elementów remontu jest przebudowa nawierzchni drogi, ale także zjazdów do posesji i wejść do budynków oraz chodników. Ponadto, zostanie utworzony ciąg pieszo-rowerowy oraz wymienione studnie rewizyjne, ściekowe i teletechniczne.

W trakcie realizacji prac na ulicy Piłsudskiego zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na odcinku od ulicy Chrobrego do ulicy Piekarskiej.