Przebudowa i modernizacja śródmieścia Bytomia – kolejne inwestycje

Ostatnie dni w centrum Bytomia przesycone były dźwiękami i obrazami przypominającymi ogromny plac budowy. Scenariusz ten ma być kontynuowany w najbliższym czasie. Po zakończeniu prac przy ulicach Dworcowej oraz Piekarskiej, kolej na przemiany przyszła na ulicę Piłsudskiego oraz plac Sobieskiego. Michał Staniszewski, stanowiący przewodniczącego Rady Miejskiej w Bytomiu, podkreśla: – Rozpoczynamy prace nad rozwiązaniem kwestii zalania ulicy Piłsudskiego podczas gwałtownych opadów.

Pod koniec niedawnej przeszłości, mieszkańcy Bytomia otrzymali do użytku odnowioną ulicę Dworcową. W planach jest oddanie do dyspozycji także ulicy Piekarskiej, co ma nastąpić do końca października. Podczas Rozmowy Dnia Radia Piekary, Michał Staniszewski wyjaśnił: – Naszym celem jest, aby tramwaj mógł wrócić na swój stały szlak pierwszego listopada, co oznacza Dzień Wszystkich Świętych. Jednakże, nie jest to koniec zmian jakie czekają centrum miasta – plac Sobieskiego również ma zostać przekształcony w plac budowy.

Przewodniczący Rady Miejskiej podkreśla, że szczególną uwagę skupią na problemie zalewania ul. Piłsudskiego. Ma to zostać rozwiązane poprzez wbudowanie dużego zbiornika retencyjnego na placu Sobieskiego, który ma za zadanie odciążyć System kanalizacyjny pod ulicą Piłsudskiego, który często nie radzi sobie z gwałtownymi opadami deszczu. – Taki zbiornik pozwoli nam na kontrolę wielkiej fali wody, która pojawia się podczas intensywnych opadów – wyjaśnia Staniszewski.

Wysoki rangą przedstawiciel miejscowego samorządu zwraca uwagę, że właśnie okolice ulicy Piłsudskiego są szczególnie narażone na zalanie podczas gwałtownych opadów deszczu. Woda spływająca z większej części centrum Bytomia obciąża kanał odprowadzający wodę, który nie jest przygotowany na nagłe przyjęcie tak dużej ilości płynu. Stąd potrzeba znalezienia skutecznego rozwiązania tego problemu.

Pod placem Sobieskiego planowane jest utworzenie zbiornika retencyjnego, a także budowa nowego kanału pod ulicą Piłsudskiego. Ponadto, zamierza się ponownie uruchomić duży kanał o dużych przekrojach, który powstał przed drugą wojną światową, ale został wyłączony z użytku.