Planowane inwestycje w Bytomiu – budowa chodnika przy DK 78 wciąż czeka na realizację

Bytom planował przeprowadzić istotną dla lokalnej społeczności inwestycję, związaną z budową chodnika przy ruchliwej drodze krajowej DK 78. Zadanie to miało szczególne znaczenie dla mieszkańców okolicznych dzielnic Górnik i Stolarzowice. Jednakże miasto nie uzyskało koniecznego dofinansowania z rządowej dotacji.

Podczas szóstej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, Bytom aplikował o środki na realizację dwóch kluczowych dla miasta zadań, które łącznie miały kosztować 7,8 mln zł. Jednym z nich była planowana budowa chodnika wzdłuż ulicy Żołnierskiej (DK 78) w dzielnicy Górnik, a także w sąsiednich Stolarzowicach przy ulicy Gombrowicza. Ta inwestycja od kilku lat jest gorąco oczekiwana przez mieszkańców tych rejonów.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów przewidział stworzenie chodnika na wyselekcjonowanych fragmentach ulicy Żołnierskiej o długości jednego kilometra oraz budowę dodatkowego chodnika wzdłuż ulicy Gombrowicza na odcinku przekraczającym 300 metrów. W ramach tych działań miało powstać również przejście dla pieszych. Planowany chodnik miał posiadać oświetlenie, a także przebudowane zjazdy.

Celem realizacji tej inwestycji była poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z tego terenu, szczególnie dzieci udających się do szkoły, które korzystają z przystanku autobusowego zlokalizowanego w pobliżu skrzyżowania ulic Gombrowicza i Żołnierskiej. Budowa chodnika przy ulicy Żołnierskiej (DK 78) zapewniłaby również bezpieczne przemieszczanie się mieszkańców dzielnicy wzdłuż tej ruchliwej drogi krajowej.

Brak uzyskanego dofinansowania nie spowodował całkowitego zarzucenia planów. Miejski Zarząd Dróg i Mostów posiada zastrzeżone w budżecie fundusze na realizację pierwszej fazy zadania. Natomiast realizacja drugiego zadań, polegającego na stworzeniu łącznika między Szombierkami a Bobrkiem, zostanie przesunięta na późniejszy czas.