Planetarium Śląskie: wręczenie dyplomów Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w rozwoju turystyki

Gala wręczenia dyplomów Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla rozwoju turystyki w tym regionie odbyła się w Planetarium Śląskim. Na tę prestiżową uroczystość zgromadziło się wiele znaczących postaci, które przyczyniają się do rozwoju sektora turystycznego w regionie. W sumie laury zostały przyznane w pięciu kategoriach, co świadczy o różnorodności działalności podejmowanej na rzecz turystyki.

Wśród obecnych na ceremonii byli Grzegorz Boski, członek zarządu województwa oraz Grzegorz Wolnik, radny Sejmiku. Boski podkreślił, że liczba przyznanych wyróżnień odzwierciedla bogactwo turystycznej oferty regionu śląskiego. Jego zdaniem, z każdym rokiem Śląsk umacnia swoją pozycję na turystycznej mapie Polski.

Najważniejszym punktem gali było wręczenie Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Jej laureatem został dyrektor Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, a także prezes Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej – Adam Wawoczny. Wcześniej odbierał to wyróżnienie w imieniu różnych instytucji, tym razem jednak został doceniony za swoje osobiste zasługi. Wyraził swoje zaszczycone uczucia i podziękował za wyróżnienie.

Tradycyjnie już, ceremonia wręczenia dyplomów Marszałka Województwa Śląskiego była zbieżna z obchodami Światowego Dnia Turystyki, co dodawało uroku temu wydarzeniu.