OSP Górniki: Podsumowanie 2023 roku i plany na przyszłość

W sobotę, 17 lutego, w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Górniki doszło do zebrania podsumowującego działalność jednostki w roku 2023. OSP Górniki, pod przewodnictwem Prezesa Mateusza Ciuraja, omówiła swoje osiągnięcia i działania w minionym roku oraz przedstawiła plany na rok 2024.

Podczas zebrania Prezes Ciuraj podkreślił imponującą liczbę 145 akcji ratowniczo-gaśniczych, do których jednostka została wezwana w ciągu roku 2023. Ta liczba umieściła OSP Górniki w pierwszej dwudziestce jednostek województwa śląskiego pod względem ilości wyjazdów. Prezes Ciuraj zwrócił także uwagę na wkład jednostki w społeczność lokalną, współpracę z innymi organizacjami i instytucjami oraz udział w uroczystościach państwowych i kościelnych.

Oprócz tego, podczas spotkania omówiono prace utrzymaniowe przeprowadzone w strażnicy i na terenie jej obrzeża. Wymieniono okna oraz bramy garażowe, a teren strażnicy został odwodniony. Środki na te działania pochodziły z dofinansowania gminy Bytom oraz WFOŚiGW w Katowicach. Prezes Ciuraj zaprezentował również nowy sprzęt zakupiony dla jednostki, za który OSP Górniki jest wdzięczna prezydentowi Bytomia, Mariuszowi Wołoszowi, oraz radnym miasta.

Co do planów na przyszłość, na rok 2024 zaplanowano obchody 100-lecia powstania jednostki, zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz modernizację oświetlenia na terenie strażnicy i systemu wizyjnego. Po przedstawieniu sprawozdań zarząd OSP otrzymał absolutorium.

W spotkaniu wziął udział prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, który wyraził swoją wdzięczność strażakom za ich pracę i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. Podczas dyskusji głos zabrali również przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Michał Staniszewski, Komendant Miejski PSP Tomasz Rutkowski i sekretarz Mirosław Luks oraz radni Marek Wilk, Iwona Pakosz, Michał Misiaszek, Maciej Bartków, Mariusz Janas, proboszcz Parafii Chrystusa Króla ks. Stanisław Wierny.