Nowa era monitoringu miejskiego w Bytomiu: Straż Miejska przejmuje kontrolę

W system monitoringu miejskiego w Bytomiu nastąpiła istotna zmiana, polegająca na przeniesieniu zarządzania z rąk Policji do Straży Miejskiej. Teraz to strażnicy miejski dbają o utrzymanie bezpieczeństwa w Bytomiu, sprawując całodobową opiekę nad systemem monitoringu.

Monitoring miejski w Bytomiu, który pojawił się 20 lat temu, początkowo składał się jedynie z szesnastu kamer i centrum obserwacyjnego usytuowanego w komendzie policji przy ul. Powstańców Warszawskich. Z biegiem lat liczba urządzeń rejestrujących obraz sukcesywnie rosła.

Obecnie strażnicy miejski mają do swojej dyspozycji 84 kamery miejskie oraz 87 należących do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, co daje łącznie 171 urządzeń monitorujących sytuację w mieście. Lokalizacje kamer zostały wybrane przez Policję i Straż Miejską na podstawie statystyk interwencji, ale także dzięki sugestiom mieszkańców Bytomia, którzy zgłaszali potrzebę instalacji kamer w określonych miejscach.

Decyzję o przekazaniu obsługi systemu monitoringu do rąk Straży Miejskiej podjęto w połowie ubiegłego roku, jednak ostateczna realizacja tego planu nastąpiła w połowie stycznia. W ramach modernizacji systemu miasto zakupiło cztery 65-calowe monitory: dwa z nich rejestrują obraz z kluczowych punktów miasta, takich jak ul. Dworcowa, Rynek i główne skrzyżowania, natomiast pozostałe dwa monitorują sytuację w parkach, na placach zabaw, skwerach i ulicach.

Jak zapewnia Wojciech Nowak, Komendant Straży Miejskiej w Bytomiu, strażnicy pełnią całodobowe dyżury, trwające po 12 godzin. Podczas większych wydarzeń masowych służbę w centrum monitoringu przy ul. Wrocławskiej pełni dwóch strażników. Dzięki temu systemowi Straż Miejska wykryła już ponad 140 wykroczeń tylko w styczniu – większość z nich była powiązana z naruszeniem przepisów drogowych, picie alkoholu na miejscach publicznych, zaśmiecanie ulic czy dewastowanie mienia.

Aleksander Zielony, kierownik ds. interwencji w Straży Miejskiej dodaje: „Zarejestrowany obraz trafia do naszego centrum, gdzie jest analizowany przez wyszkolony personel. Dobra jakość kamer oraz doświadczenie operatorów pozwalają na skuteczną interwencję i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom”. Istotne jest także, że monitoring miejski jest nieocenionym źródłem dowodów w śledztwach – nagrania z kamer przechowywane są przez miesiąc.

Bytom konsekwentnie modernizuje i rozbudowuje system obserwacyjny podczas realizacji różnorodnych inwestycji. Ponadto Straż Miejska przygotowuje się do konkursu na rozbudowę monitoringu w rejonach przejść dla pieszych.