Odbudowa tras kolejowych z Bytomia do Rudy Śląskiej i Zabrza: Czy podróż pociągiem będzie możliwa za 5 lat?

Trasa kolejowa łącząca Bytom z Rudą Śląską i Zabrzem ma zostać odtworzona po wieloletniej przerwie. Rozpoczęło się już opracowywanie dokumentacji projektowej, co jest pierwszym krokiem w długotrwałym procesie odbudowy. Podczas spotkania, które odbyło się 11 marca 2024 r., przedstawiciele władz miasta, PKP PLK oraz wykonawcy projektu omówili zakres prac i wyzwania, jakie niesie ze sobą ta inwestycja.

Realizacja projektu polega na budowie około 6 km torów, modernizacji istniejącego 3-kilometrowego odcinka oraz tworzeniu nowych łącznic. Dodatkowo planowany jest przystanek przy ulicy Zabrzańskiej w rejonie Bobrka oraz stacja kolejowa w Rudzie Śląskiej Orzegów. Prócz tego, część inwestycji obejmuje budowę peronów, sieci trakcyjnej, urządzeń sterujących ruchem kolejowym i systemu odwodnienia. Na liście prac znajdują się również obiekty inżynieryjne, takie jak wiadukty, mosty oraz ściany oporowe.

Viceprezydent Bytomia, Michał Bieda, podkreślił, że modernizacja linii kolejowej nr 131 – popularnej Magistrali Węglowej, linii kolejowej nr 132 oraz budowa łącznic do Rudy Śląskiej i Zabrza znacznie podniesie standard komunikacji publicznej w regionie. Wielu mieszkańców z niecierpliwością oczekuje na poprawę i przyspieszenie połączeń kolejowych między miastami metropolii.

Nowe łącznice mają na celu usprawnienie istniejących połączeń kolejowych i przede wszystkim korzyść dla mieszkańców Bobrka, Szombierek i Orzegowa, którzy będą mogli szybko i bezpośrednio dojechać do Zabrza, Katowic oraz Gliwic. Dodatkowo, planowane są trzy centra przesiadkowe przy stacjach kolejowych, co jeszcze bardziej ułatwi podróżowanie transportem publicznym.

Finansowanie inwestycji będzie możliwe dzięki pozyskanym funduszom z programu „Kolej Plus”. Umowa na prace projektowe została zawarta w sierpniu 2023 r. z konsorcjum firm Mosty Katowice i Arcadis. Przewiduje się ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych w 2026 r. PKP Polskie Linie Kolejowe pokryją 75% kosztów kwalifikowanych związanych z projektem, zaś pozostałe 25% zostanie pokryte przez Miasto Bytom.

Planowana data finalizacji dokumentacji projektowej przewidziana jest na 2026 r. Zawiera ona koncepcję programową przestrzenną, projekt budowlany i wykonawczy, a także dokumentacje geologiczną i przetargową. Wszystko to pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych, które zaplanowano na lata 2026-2029.