Obywatel Azerbejdżanu zatrzymany przez Straż Graniczną w Bytomiu

W ostatnim czasie, funkcjonariusze Straży Granicznej ze Śląska udaremnili próbę zatrudnienia obywatela Azerbejdżanu na stanowisku kierowcy autobusu miejskiego. Komplikacją w tej sprawie okazało się to, że mężczyzna posiadał sfałszowane prawo jazdy.

Kontrola legalności pobytu wspomnianego cudzoziemca odbyła się w Bytomiu w minionym tygodniu. Według informacji udzielonych przez śląską Straż Graniczną, obywatel Azerbejdżanu nie dysponował podczas kontroli wymaganymi dokumentami. Stwierdził, iż jego papiery są zlokalizowane w biurze spółki transportowej, która planowała go zatrudnić. W związku z tym, funkcjonariusze skontaktowali się z przedstawicielem tej firmy. Właściciel firmy zareagował natychmiastowo i dostarczył dokumenty cudzoziemca na miejsce kontroli.

Przekazane dokumenty wywołały podejrzenia funkcjonariuszy straży granicznej. Znajdujące się między nimi prawo jazdy, wydane przez władze Azerbejdżanu, upoważniało mężczyznę do prowadzenia pojazdów typu autobus. Jak wykazały późniejsze czynności służbowe, cudzoziemiec wprowadził swojego polskiego pracodawcę w błąd, posługując się podrobionym prawem jazdy jako autentycznym dokumentem. Zarzut ten został mu przedstawiony na podstawie artykułu 270 kodeksu karnego. Mężczyzna przyznał się do winy i postanowił dobrowolnie poddać się karze uzgodnionej z Prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Bytomiu.

W kontekście powyższych zdarzeń wydano dodatkowo decyzję administracyjną o anulowaniu wizy oraz obowiązku powrotu do kraju pochodzenia. Do tego, ustalono również zakaz wjazdu na terytorium Polski oraz krajów strefy Schengen na okres jednego roku. Cudzoziemiec ma 30 dni na realizację tych decyzji.