Nowa Organizacja Ruchu na Ulicach Piekarskiej i Sądowej w Bytomiu w Związku z Przebudową Torowiska

Zgodnie z informacjami od Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu, planowane jest wprowadzenie istotnych zmian w organizacji ruchu na ulicach Piekarskiej i Sądowej. Te modyfikacje są konsekwencją realizacji inwestycji przebudowy torowiska na wspomnianych ulicach. Nowe zasady ruchu drogowego zaczną obowiązywać od dnia 12 listopada 2023.

Wśród najistotniejszych zmian zaplanowanych w organizacji ruchu są następujące:

Pierwsza z nich to budowa nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piekarskiej i Powstańców Śląskich oraz modernizacja istniejącej sygnalizacji na skrzyżowaniu Sądowej i Powstańców Warszawskich. Zmiany te są związane z rozbudową linii tramwajowej.

Zostanie również wyznaczona nowa ścieżka rowerowa, która połączy skrzyżowanie ulic Piekarskiej i Piłsudskiego z placem Kościuszki oraz istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ulicy Wrocławskiej.

Planowane są też nowe przejścia dla pieszych na ulicy Piekarskiej oraz jej bocznych ulicach, w rejonach skrzyżowań z ulicami Powstańców Śląskich, Grottgera, Orląt Lwowskich, Prusa. Również na ulicy Sądowej powstaną nowe przejścia w rejonie skrzyżowania z placem Kościuszki i skrzyżowania z ulicą Powstańców Warszawskich.

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ulicy Piekarskiej od skrzyżowania z Piłsudskiego do skrzyżowania z Jainty i Wrocławską, z zakazem wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie przekraczającej 5 ton (z wyłączonymi wyjątkami) to kolejna istotna zmiana.

Na całej długości ulicy Piekarskiej ograniczenie prędkości zostanie zmniejszone do 40 km/h, z wyjątkiem odcinków przy cmentarzu Mater Dolorosa, przystankach w pobliżu Zakładu Pogrzebowego oraz na odcinku od skrzyżowania Piłsudskiego w stronę Wrocławskiej – tutaj prędkość zostanie ograniczona do 30 km/h.

Zostaną również wprowadzone nowe oznakowania dotyczące miejsc postojowych oraz podział pasów ruchu na wlotach do ulicy Piekarskiej. Wprowadzone zostaną korekty oznakowań miejsc postojowych wzdłuż ulicy Sądowej.

Serdecznie prosimy wszystkich użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie nowych zasad ruchu drogowego.