Kolejne soboty robocze w Urzędzie Miejskim Bytomia zaplanowane na 2024 rok

Urząd Miejski w Bytomiu zdecydował się na cykliczne otwarcie swoich drzwi dla mieszkańców w soboty, odpowiadając na ich potrzeby. Już 23 marca, między godziną 9.00 a 13.00, bytomianie będą mogli skorzystać z usług Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Swoją działalność w tę sobotę będzie kontynuował Wydział Komunikacji, gdzie będzie można między innymi zarejestrować pojazd, odebrać stały dowód rejestracyjny, wymienić go czy zgłosić zbycie bądź nabycie pojazdu. Dodatkowo, będzie można załatwić sprawy związane z prawem jazdy, takie jak składanie wniosków o wymianę dokumentu, profil kandydata na kierowcę (PKK) lub profil kierowcy zawodowego (PKZ), wydanie międzynarodowego prawa jazdy czy odbiór prawa jazdy.

W dniu 23 marca mieszkańcy będą mieć również możliwość składania wniosków o wydanie dowodu osobistego w pokoju numer 116, a w pokoju nr 113 będzie można odebrać dowód, zastrzec go lub zgłosić jego utratę. Kwestie związane z meldunkiem będzie można załatwić w pokoju nr 109.

W sobotę 23 marca w godzinach od 9:00 do 13:00 będzie możliwość składania dokumentów w Punkcie Informacyjnym znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2. Obsługa klienta nastąpi na podstawie biletu wydanego przez biletomat lub umówionych wcześniej wizyt internetowych. Warto zwrócić uwagę, że opłaty będą przyjmowane wyłącznie kartą płatniczą przy stanowisku obsługi. Jeżeli opłata była dokonana na poczcie lub przelewem na konto bankowe, konieczne będzie przedstawienie potwierdzenia transakcji.

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, mieszczący się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Smolenia 35, też będzie otwarty dla mieszkańców. Tam będziemy mogli załatwić sprawy dotyczące przyjmowania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego oraz deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych.

Planowane są także kolejne soboty robocze w Urzędzie Miejskim Bytomia w roku 2024. Terminy to 27 kwietnia, 25 maja i 29 czerwca, za każdym razem w godzinach od 9.00 do 13.00.