Urząd Miejski w Bytomiu otworzy swoje drzwi dla mieszkańców podczas specjalnych sobót roboczych

W trosce o swoich mieszkańców, Urząd Miejski w Bytomiu postanowił wprowadzić cykliczne otwarcie urzędu w soboty. Pierwsza z takich dni będzie miała miejsce już 23 marca, kiedy to biura będą czynne od godziny 9:00 do 13:00. W tym czasie, mieszkańcy Bytomia będą mieli możliwość załatwienia spraw w Wydziale Spraw Obywatelskich, Komunikacji oraz Podatków i Opłat Lokalnych.

Pierwsza tura sobotniego otwarcia odbędzie się w budynku przy ulicy Parkowej 2. W Wydziale Komunikacji będzie można m.in. zarejestrować pojazd, odebrać stały dowód rejestracyjny, wymienić dowód rejestracyjny, zgłosić nabycie lub zbycie pojazdu czy też wnioskować o wydanie duplikatu dokumentu. Dodatkowo, przy stanowisku obsługi dotyczącym prawa jazdy będzie możliwość składania wniosku o wymianę dokumentu, profil kandydata na kierowcę (PKK), profil kierowcy zawodowego (PKZ) lub wydanie międzynarodowego prawa jazdy. Możliwe będzie także odbieranie praw jazdy.

23 marca, w pokojach numer 116 i 113 osoby zainteresowane będą mogły również złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, odebrać dowód, zgłosić jego utratę lub zastrzec. W pokoju numer 109 możliwe będzie także załatwienie spraw meldunkowych.

Ponadto, w sobotę 23 marca od 9:00 do 13:00 mieszkańcy będą mieli możliwość składania dokumentów w Punkcie Informacyjnym znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Parkowej 2. Obsługa klienta będzie bazować na bilecie pobranym z biletomatu lub umówionej wcześniej wizycie przez internet. Należy podkreślić, że opłaty będą możliwe do dokonania tylko i wyłącznie kartą płatniczą przy stanowisku obsługi. W przypadku dokonania opłaty na poczcie lub przelewem bankowym, konieczne będzie okazanie potwierdzenia transakcji.

W otwartej dla mieszkańców ofercie będzie również Wydział Podatków i Opłat Lokalnych znajdujący się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Smolenia 35. Tamtejsza obsługa umożliwi załatwienie spraw związanych z przyjmowaniem informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych.

Planowane są kolejne soboty robocze w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, które odbędą się w roku 2024. W Wydziale Komunikacji oraz Spraw Obywatelskich będzie to 27 kwietnia, 25 maja i 29 czerwca, zawsze w godzinach od 9:00 do 13:00.