Giełda staroci w Bytomiu przenosi się na nowy teren

Aktualnie, w Bytomiu realizowany jest projekt finansowany z budżetu obywatelskiego. Projekt ten ma na celu przede wszystkim zwiększenie funkcjonalności znanego na całym terytorium Polski jarmarku staroci. Zgodnie z założeniami, od przyszłego roku, miejsce to znajdować się będzie na obszarze byłego otwartego kąpieliska mieszczącego się przy ulicy Frycza-Modrzewskiego.

Jarmark staroci bytuje w Bytomiu od wielu lat i stanowi część sportowo-rekreacyjnego kompleksu przy ulicy Frycza-Modrzewskiego. Jest to miejsce, gdzie wystawcy i entuzjaści antyków mogą spotkać się i podzielić swoją pasją. Wkrótce, jarmark zostanie przeniesiony na teren dawnego kąpieliska otwartego.

Pod koniec maja bieżącego roku podpisano umowę z firmą wykonawczą inwestycji, której celem jest poprawa infrastruktury tego miejsca. To sprawi, że jeden z największych targów antycznych w tej części kraju nabierze nowego wyglądu, co jest możliwe dzięki realizacji tego projektu w ramach budżetu obywatelskiego.

Jak informuje bytomski ratusz, na placu budowy trwają obecnie intensywne prace budowlane i instalacyjne. Krzysztof Maksysz, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta w Bytomiu, potwierdza, że budynek, który będzie domem dla sanitariatów, już powstał. Niedługo rozpoczną się prace związane z montażem okien i dalszym wykończeniem wnętrza.

W ramach inwestycji na terenie jarmarku pojawią się nowe stoiska oraz alejki. Cały obszar zostanie odpowiednio oświetlony i ogrodzony. Ponadto, zamontowane zostaną ławki oraz kosze na śmieci.

Koszt całkowity tej inwestycji wyniesie 2 miliony złotych. Zakończenie prac planowane jest na listopad bieżącego roku.