Zmiany w organizacji ruchu na ulicy Dworcowej

Od nadchodzącej soboty, która przypada na 16 września, będzie obowiązywać odmienna regulacja ruchu na ulicy Dworcowej. Ulica ta, będąca centralnym deptakiem miasta po niedawnym remoncie, będzie objęta zakazem ruchu i postoju. Wyjątki będą dotyczyć wybranych grup użytkowników: posiadaczy identyfikatorów, osób dysponujących stosownymi zaświadczeniami oraz tych kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

System rozpoznawania tablic rejestracyjnych sprawi, że niezakłócony dostęp do ulicy Dworcowej będą miały osoby z identyfikatorami. Do takich osób zaliczają się mieszkańcy, właściciele garaży czy miejsc postojowych na terenie nieruchomości ulokowanych przy tej ulicy oraz posiadacze specjalnych zaświadczeń. Również pojazdy ratunkowe i komunalne będą mogły korzystać z tej arterii bez ograniczeń. Warto dodać, że wspomniane identyfikatory (ważne do roku) oraz zaświadczenia (ważne do trzech miesięcy) będą wydawane bezpłatnie przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów.

Jeżeli chodzi o osoby nie dysponujące odpowiednimi zaświadczeniami, takie jak taksówkarze czy pracownicy służb technicznych, będą mogły uzyskać zgodę na wjazd na ulicę Dworcową poprzez kontakt z operatorem systemu za pośrednictwem interkomu.

Pozwolenie na wjazd na ulicę Dworcową otrzymają również pojazdy dostawcze o maksymalnej masie do 3,5 tony. Dostęp do ulicy będzie dla nich możliwy między godziną 6:00 a 10:30, przy czym czas postoju nie może przekroczyć 20 minut. Jest to okres, w którym dozwolone są operacje załadunku i rozładunku towarów. Przedsiębiorcy, dla których te godziny są niewygodne, mają możliwość indywidualnego ustalenia warunków dostaw z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów.

Ratusz planuje dodatkowe udogodnienia dla kurierów i dostawców. MZDiM ma zamiar zaprojektować specjalne strefy załadunku (tzw. koperty) od strony ulicy Moniuszki oraz poddać analizie koncepcję stworzenia podobnej strefy w rejonie placu Kościuszki i ulicy Katowickiej. Rozwiązania te pozwolą kurierom na korzystanie z kopert podczas dostaw bez konieczności wjeżdżania na ulicę Dworcową.