Bytom: Rozszerzenie usług medycznych o dodatkowy zespół ratownictwa od maja

Od początku maja, Stacja Pogotowia Ratunkowego mieszcząca się w Szpitalu Specjalistycznym numer 1 w Bytomiu zostanie wzmocniona przez dodatkowy podstawowy zespół ratownictwa medycznego. Dzięki temu, warunki zdrowotne dla bytomian ulegną poprawie i wzrośnie poziom ich bezpieczeństwa.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bytomiu odnotowała ostatnio największą liczbę interwencji w regionie. W związku z tym Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, wspólnie z marszałkiem województwa śląskiego, wojewodą śląskim oraz prezydentem Bytomia, podjęli decyzję o rozbudowie stacji.

Aktualnie na terenie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bytomiu stacjonują cztery zespoły ratownictwa medycznego: trzy podstawowe i jeden specjalistyczny. Od pierwszego maja, dołączy do nich piąty podstawowy zespół ratownictwa medycznego składający się z dwóch ratowników medycznych oraz nowoczesnej karetki.

Marek Wójcik, Wojewoda Śląski, podkreśla, że dzięki zreformowaniu systemu karetek udało się uzyskać dodatkowe trzy zespoły, które będą stacjonować w Bytomiu, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. W rezultacie liczbę karetek w województwie śląskim podniesiono do 170. Decyzja ta zasługuje na pochwałę, ponieważ zwiększa dostępność karetek oraz skraca czas dotarcia do pacjentów.

W 2023 r. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bytomiu odnotowała 13 tys. 360 interwencji u pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia. Anna Jedynak-Rykała, wicemarszałek Województwa Śląskiego, podkreśla również znaczenie tych działań dla bezpieczeństwa bytomian.

Władze Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, którego zarządzaniem zajmuje samorząd, operują poprzez ponad 106 zespołów i kilkuset pracowników, którzy każdego dnia troszczą się o bezpieczeństwo mieszkańców. Prace nad utworzeniem kolejnych zespołów są już w toku, co ma przyczynić się do szybszej interwencji i pomocy dla osób potrzebujących.