Bójka z wtargnięciem nieproszonych gości: Szczury zamieszkują dzielnicę Szombierki

Choć spotkanie ze szczurem w przestrzeni miejskiej nie jest niczym niezwykłym, dla mieszkańców Szombierek ich obecność zaczyna przysparzać poważnych kłopotów. Rozwój niewelkomanej populacji gryzoni został nieświadomie przyspieszony przez człowieka. Dziś, w pewnej części tej dzielnicy, mówi się o pladze.

Niezaproszeni goście zaczęli drażnić mieszkańców już na początku bieżącego roku. Z początku, małe grupy szczurów żerowały głównie przy śmietnikach. Mimo obowiązku segregacji odpadów i wielu kampanii edukacyjnych dotyczących marnowania żywności, w wielu kontenerach na odpady w Szombierkach – pokarmu nie brakuje. To właśnie takie okazje wykorzystują bytomskie szczury.

„Zauważmy, że to wina mieszkańców. Dokarmiają koty, dokarmiają gołębie, więc dopóki będzie jedzenie i nie będziemy dbać o stan sanitarny wokół śmietników to będziemy mieli do czynienia z gryzoniami…” – podkreśla Katarzyna Regent, Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska w Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Bytomiu.

Z biegiem czasu, gryzonie stworzyły sieć podziemnych norek. Wokół miejsc, gdzie są wyrzucane odpady, w elementach elewacji budynków czy na osiedlowych ogródkach. W kilku budynkach szczury korzystają także z części wspólnych – oprócz piwnic, można je spotkać na klatkach schodowych. Lokatorzy potwierdzają takie incydenty.

Zaniepokojeni mieszkańcy rozpoczęli walkę z niechcianymi bywalcami. Tylko w ciągu ostatnich 2 tygodni, do Straży Miejskiej w Bytomiu wpłynęło 6 skarg dotyczących szczurów w dzielnicy Szombierki. O sprawie powiadomiono także zarządców poszczególnych nieruchomości i część z nich podjęła natychmiastowe działania.

„Spółdzielnia przeprowadziła szereg działań, m.in. wyłożenie środków przeciwko gryzoniom w postaci specjalistycznych saszetek. Wspomagaliśmy dodatkowo proces deratyzacji środkami w postaci pianek. Uporządkowaliśmy tereny zielone z zalegających liści, usuwane na bieżąco są resztki produktów spożywczych. Codziennie sprzątane są plastiki gospodarcze. Uporządkowaliśmy ganki piwniczne i na bieżąco zlecamy działania deratyzacyjne specjalnej firmie” – wylicza Marcin Gruszka, Kierownik Administracji nr 1 Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zgłoszenie przyjęła także Powiatowa Stacja Epidemiologiczno-Sanitarna w Bytomiu. Niestety, podczas interwencji pracownicy nie stwierdzili obecności szczurów ani wspomnianych w zgłoszeniu śmieci pozostawionych w niewłaściwych miejscach. Do zarządców wystosowano specjalne pisma, które umożliwią podjęcie decyzji o wszczęciu kontroli i ewentualne wyciągnięcie konsekwencji, jeśli nie dostosują się do zasad wskazanych przez Sanepid.

Przyda się przypomnieć, że obowiązek przeprowadzania deratyzacji (2 razy w ciągu roku, w kwietniu i październiku) spoczywa na zarządcach nieruchomości i wynika z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie. Jeśli cykliczne działania nie przynoszą zamierzonych efektów, proces przeprowadzany jest częściej. Takie działania w Szombierkach przeprowadzą zarządcy nieruchomości i BSM, wspólnie z Wydziałem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu i Strażą Miejską w Bytomiu już jutro, 27 lutego 2024 roku.