Innowacyjny projekt badawczy wybiera budynek Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 do monitorowania efektywności energetycznej

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, lokalizowany na ulicy ks. Popiełuszki, został wskazany jako obiekt do przeprowadzenia nowatorskiego projektu badawczego. Celem tej inicjatywy jest możliwość dokładnego monitorowania efektywności energetycznej budynku. Za prowadzenie tego przedsięwzięcia odpowiadają naukowcy z Politechniki Śląskiej, którzy planują opracować niskoemisyjny lub nawet zeroemisyjny model budynku.

Politechnika Śląska, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, na podstawie analizy ponad 150 ankiet przekazanych przez gminy partnerskie, dokonała selekcji 27 budynków. W tych obiektach zamontowano ponad 600 czujników różnego typu. Wśród tych budynków znalazł się Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Karbiu.

Jak zauważa dyrektor Joanna Prus-Kaczkowska, budynek Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w ostatnich latach przeszedł wiele remontów, w tym rektyfikację, czyli korektę pionowości budynku. W ramach finalizacji modernizacji planowane są prace związane z wymianą pokrycia dachowego oraz termomodernizacją budynku. Udział w tym projekcie jest nadzieją na realizację tych zamierzeń.

Monitorowanie efektywności energetycznej polega na instalacji urządzeń pomiarowych, które pozwolą na określenie zapotrzebowania na energię. Mierzone są między innymi temperatura w wybranych pomieszczeniach oraz zużycie prądu i ciepła. Po roku, w oparciu o zebrane dane, naukowcy przedstawią propozycje nowych systemów energetycznych dla pięciu badanych budynków. Wdrażane będą tam innowacyjne rozwiązania, które pozwolą osiągnąć nisko- lub nawet zeroemisyjność.

Interesującym elementem jest fakt, że zamontowane urządzenia pomiarowe monitorują również stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniach. Choć ten gaz nie jest toksyczny jak czad, to jego wysokie stężenie może powodować senność, zmęczenie czy rozdrażnienie. Jest to dla użytkowników sygnał o konieczności poprawy wentylacji.

Zapisy wszystkich pomiarów będą dostępne online na stronie https://przywracamyblekit.pl/.

Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit” jest największym w Europie przedsięwzięciem działań na rzecz ochrony powietrza, które obejmuje swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Jego realizacja jest współfinansowana z Programu LIFE Unii Europejskiej – programu działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.