Rosnące zagrożenia cyberbezpieczeństwa w Polsce: Ostrzeżenie od Związku Banków Polskich i Policji

Związek Banków Polskich (ZBP), Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komenda Główna Policji wyraźnie sygnalizują problem rosnących zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa wirtualnej przestrzeni. Rozwijająca się technologia oferuje wiele możliwości, ale za sobą niesie również liczne ryzyka. Wskazują na fakt, że mimo zwiększonej aktywności Polaków w świecie cyfrowym, ich poziom wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa jest nadal niewystarczający.

To szczególnie istotne, ponieważ zasady postępowania w cyberprzestrzeni powinny być dla każdego użytkownika jasne. Bezpieczeństwo online wymaga bowiem stałej czujności i zdrowego rozsądku. Jednym z kluczowych zagrożeń, które podnoszą te instytucje, jest wykorzystywanie przez cyberprzestępców naszej naiwności poprzez wysyłanie prośby o wpłatę z konta na portalach społecznościowych.

W jaki sposób ta metoda działania przestępców wygląda w praktyce? Przykładem może być sytuacja, w której klientka banku natrafiła na intrygujący post na jednym z mediów społecznościowych. Zaintrygowana, chciała dowiedzieć się więcej i pomóc. Post zawierał link do dodatkowych informacji, której ofiara postanowiła kliknąć. Po tym kroku została poproszona o ponowne zalogowanie do swojego konta na portalu społecznościowym, pod pretekstem ograniczeń wiekowych dla treści. Pomimo że była już zalogowana, niewłaściwie postąpiła zgodnie z instrukcjami oszusta, ujawniając tym samym swoje dane do logowania. W efekcie przestępca mógł podszyć się pod nią i wysłać prośbę o wpłatę kodu do jej znajomych.