53 gminy odzyskają siłę dzięki wsparciu z funduszy marszałkowskich na rozwój służb ratowniczych OSP

Pomoc finansowa w kwocie 235 tys. zł zostanie w tym roku przekazana dla 53 gmin w ramach konkursu marszałkowskiego mającego na celu zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Jest to inwestycja skierowana na zakup sprzętu strażackiego oraz środków ochrony indywidualnej. Jakub Chełstowski, marszałek województwa, wraz z przedstawicielami Sejmiku Województwa Śląskiego – Marią Materlą i Martą Salwierak – a także członkiem Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorzem Boskim i byłym starostą kłobuckim Henrykiem Kiepurą, wręczyli symboliczne czeki.

Marszałek Jakub Chełstowski podkreśla, że pomoc dla jednostek OSP jest inwestycją w bezpieczeństwo obywateli. Przyznaje, że w latach 2019-2023 samorząd udzielił wsparcia na zakup 114 samochodów pożarniczych dla OSP z regionu. Wartość tych pojazdów sięgała blisko 17 mln zł. Dzisiejszy konkurs ma na celu wsparcie jednostek w ich codziennych działaniach, poprzez zakup sprzętu strażackiego i środków ochrony indywidualnej. Marszałek podkreśla, że potrzeb jest wiele, ale ma nadzieję na sukcesywne zwiększanie kwot wsparcia i pomoc w realizacji wyjątkowej misji przez ochotnicze straże.

Warto przypomnieć, że w bieżącej kadencji Samorząd Województwa Śląskiego zdecydował się na zwiększenie wsparcia dla OSP. W 2019 roku udzielono pomocy finansowej o wartości 3,1 mln zł, które pozwoliły na zakup 23 samochodów pożarniczych. W latach 2020 i 2021 kwota wsparcia wynosiła po 3 mln zł i umożliwiła zakup odpowiednio 27 i 23 pojazdów. W 2022 roku środki te zostały zwiększone do 4 mln zł, co pozwoliło na zakup 29 samochodów pożarniczych. W obecnym roku przeznaczono kwotę 3,76 mln zł na zakup 13 samochodów pożarniczych.