Urząd Miejski w Bytomiu zaprasza mieszkańców na sobotnie dyżury Wydziałów Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Aby lepiej sprostać potrzebom swoich obywateli, Urząd Miejski w Bytomiu systematycznie organizuje dni otwarte w sobotę. Kolejna taka okazja nadarzy się już 27 kwietnia, kiedy to od godziny 9:00 do 13:00 mieszkańcy będą mogli skorzystać z usług Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Komunikacji.

Podczas tych specjalnych godzin otwarcia urzędu, mieszkańcy będą mieli możliwość załatwienia wielu spraw związanych z komunikacją. W Wydziale Komunikacji ulokowanym w gmachu przy Parkowej 2 będzie można m.in. zarejestrować pojazd, odebrać trwały dowód rejestracyjny, wymienić go na nowy, zgłosić sprzedaż lub zakup pojazdu, a także wystąpić o duplikat dokumentu. Dodatkowo, przy stanowisku obsługującym sprawy prawa jazdy istnieje możliwość złożenia wniosku o wymianę dokumentu, profil kandydata na kierowcę (PKK) lub profil kierowcy zawodowego (PKZ), uzyskania międzynarodowego prawa jazdy czy też odbioru prawa jazdy.

W Wydziale Spraw Obywatelskich mieszkańcy Bytomia będą mogli złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w pokojach o numerach 116. W pokoju nr 113 będzie można odebrać dowód, zgłosić jego zaginięcie lub skorzystać z opcji zastrzeżenia dokumentu. Z kolei w pokoju 109 dostępne będą usługi związane ze sprawami meldunkowymi.

Szczególnie warto zwrócić uwagę, że w sobotę, w godzinach od 9:00 do 13:00, możliwe będzie również składanie dokumentów w Punkcie Informacyjnym znajdującym się na terenie Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2.

Usługi klientom będą świadczone na podstawie numery biletu pobranego z biletomatu lub umówionej wcześniej przez Internet wizyty. Przyjmowane są tylko płatności kartą przy stanowisku obsługi. W sytuacji, gdy opłata została dokonana na poczcie czy przez bankowy przelew, konieczne jest przedłożenie potwierdzenia transakcji.

Następne sobotnie dyżury planowane są w późniejszych miesiącach roku 2024:
25 maja, godz. 9.00-13.00;
29 czerwca, godz. 9.00-13.00.