Działania kontrolno-prewencyjne „Prędkość” na naszych drogach – egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości

W dniu dzisiejszym, funkcjonariusze policji przeprowadzają na terenie całego kraju działania o charakterze kontrolno-prewencyjnym, noszące nazwę „Prędkość”. Ich głównym celem jest wymaganie od kierowców respektowania obowiązujących limitów prędkości. Owe działania mają zasięg międzynarodowy i są organizowane pod egidą Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

W ramach tych działań, ustalane są stacjonarne punkty kontrolujące prędkość oraz wykonywane są pomiary za pomocą radiowozów wyposażonych w wideorejestratory. Szczególny nacisk kładziony jest na miejsca, gdzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest szczególnie zagrożone, a więc przede wszystkim w rejonach przejść dla pieszych.

Jednym z elementów działań jest zaangażowanie policyjnego zespołu „SPEED”, który ma na celu zwalczanie szczególnie niebezpiecznych zachowań na drodze. Zaliczają się do nich m.in. jazda z prędkością przekraczającą o ponad 50 km/h dopuszczalny limit w obszarze zabudowanym. W takich sytuacjach, policjanci mają obowiązek zatrzymać prawo jazdy kierowcy na okres trzech miesięcy.

Bezpieczeństwo na drogach jest nierozerwalnie powiązane z przestrzeganiem przez kierowców obowiązujących przepisów, w tym również limitów prędkości. Bezpieczna jazda to taka, która jest dostosowana do aktualnych warunków na drodze, intensywności ruchu, ograniczeń prędkości, stanu pogody, kondycji nawierzchni oraz, co najważniejsze, do umiejętności samego kierowcy.