Szkolenie dla policjantów śląskiego garnizonu na temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

W głównej siedzibie Policji na Śląsku, w dniu wczorajszym, miało miejsce ważne szkolenie pod tytułem „Dostępność informacyjno-komunikacyjna dla osób ze szczególnymi potrzebami w śląskim garnizonie Policji”. Wzięli w nim udział delegaci z 32 lokalnych jednostek Policji z terenu Śląska i przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Organizacją tego wydarzenia zajął się Wydział Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Celem szkolenia o nazwie „Dostępność informacyjno-komunikacyjna dla osób ze szczególnymi potrzebami w śląskim garnizonie Policji” było szerzenie wiedzy na temat dostosowania przestrzeni i budynków publicznych do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Dodatkowo skupiono się na prawidłowej komunikacji oraz prawach obywateli ze specjalnymi potrzebami.

Całe wydarzenie składało się z trzech części, każda z nich była prowadzona przez innego prelegenta, który dzielił się swoją ekspertyzą i doświadczeniem.

Pierwszą z prelegentek była Pani Ewelina Piszczek, będąca Prezesem i zawodniczką Integracyjnego Klubu Sportowego Jeźdźcy Mikołów. Opowiedziała ona o historii swojego klubu, osiągnięciach zawodników, treningach oraz turniejach, które organizują. Wspomniała również o problemach jakie napotykają osoby poruszające się na wózkach w przestrzeni miejskiej oraz budynkach publicznych. Przedstawiła także jak powinna wyglądać komunikacja z osobami posiadającymi różne dysfunkcje ruchu i jak można im pomóc w różnych sytuacjach.

Następnie głos zabrał Pan Janusz Piekarski, Prezes Zarządu Warsztatów Sportowych Stella, zajmujących się dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Omówił on sposoby komunikacji z takimi osobami, a także opowiedział o własnym systemie komunikacji, który wypracował ze swoimi podopiecznymi.

Ostatnim prelegentem był Mł. insp. Krzysztof Kazek, Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka. Poruszył on temat komunikacji z osobami ze specjalnymi potrzebami podczas interwencji policji oraz omówił prawa tych osób w takich sytuacjach.