Skonfiskowano miliony papierosów bez polskiej akcyzy

Oficerowie z bytomskiego wydziału do spraw przestępczości gospodarczej dokonali pokaźnego przejęcia nielegalnych papierosów. Produkt tytoniowy, pozbawiony polskich znaków akcyzy, został odkryty w ilości ponad 1,3 miliona sztuk. Właściciele tej niekonwencjonalnej kolekcji również trafili w ręce policji.

Szereg działań operacyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu zaowocował zabezpieczeniem ogromnej ilości nielegalnych papierosów. Po szczegółowych ustaleniach i rozpoznaniu miejsca, policjanci doszli do wniosku, że na terenie Bytomia oraz jednej z nieruchomości w powiecie będzińskim mogą znajdować się magazyny z nielegalnym towarem. Ostateczne działania prowadzone przez stróżów prawa zaowocowały wymiernym sukcesem. W dwóch garażach, zarówno na terenie powiatu będzińskiego, jak i Piekar Śląskich, a także w dwóch pojazdach odkryto aż 1,3 miliona sztuk papierosów bez znaków akcyzy.

Wprowadzenie na rynek tak ogromnej ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy mogłoby przynieść Skarbowi Państwa stratę rzędu miliona złotych. Strata ta wynikałaby z niewypłaconego podatku akcyzowego. Funkcjonariusze nie ograniczyli się jedynie do konfiskaty towaru, ale również zatrzymali właścicieli nielegalnej partii papierosów.

Dwóch mężczyzn, 58-letni bytomianin oraz 50-letni mieszkaniec Strzyżowic, trafiło prosto do aresztu śledczego. Oba panowie zostali postawieni w stan oskarżenia, a prokuratura zastosowała wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Jeżeli zostaną uznani za winnych oszustwa skarbowego, grozi im surowa kara – wysoka grzywna i nawet do 3 lat pozbawienia wolności.