Remont ulicy Armii Krajowej w dzielnicy Łagiewniki w Bytomiu

W dzielnicy Łagiewniki, jednej z części Bytomia, trwają prace drogowe na ulicy Armii Krajowej. Ta kluczowa arteria komunikacyjna, łącząca ulicę Tulipanów i Krzyżową, poddawana jest remontowi na długości pięciuset metrów. Całość prac ma na celu naprawę licznych uszkodzeń nawierzchni, takich jak spękania, dziury czy nierówności. Do gruntownej renowacji zalicza się także zapadnięte włazy studzienek.

Podjęta inwestycja nie tylko ma służyć poprawie bezpieczeństwa użytkowników drogi, ale też zwiększyć komfort jazdy. Szczególnie duże znaczenie ma to dla pieszych, w tym młodych uczniów Szkoły Podstawowej nr 28, którzy korzystają z tej drogi. Poprawa stanu jezdni wpłynie również korzystnie na doświadczenia kierowców oraz pasażerów korzystających z linii autobusowej numer 92, która przejeżdża tą trasą.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Urząd Miasta Bytom, firma odpowiedzialna za inwestycję już rozpoczęła prace remontowe. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi około 1,1 miliona złotych. Wykonawca ma czas na zakończenie wszystkich prac do połowy grudnia 2023 roku.