Ostrzeżenie przed cyberprzestępczością ze strony Związku Banków Polskich i Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa

Organizacje takie jak Związek Banków Polskich, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komenda Główna Policji aktywnie przekazują ostrzeżenia dotyczące zagrożeń w sieci. Zwracają uwagę na fakt, że pomimo wzrostu aktywności Polaków w świecie cyfrowym, wiedza na temat cyberbezpieczeństwa jest nadal niewystarczająca.

Nieustannie podkreślają, że kluczowym elementem bezpieczeństwa online jest ostrożność i umiejętność prawidłowego reagowania na potencjalne zagrożenia. W czasach, gdy internet oferuje nieograniczone możliwości, ale również niesie ze sobą ryzyko, edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa to konieczność.

Cyberprzestępcy korzystają z różnorodnych technik, aby wykorzystać naszą nieuwagę lub brak znajomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem w sieci. Jednym z przykładów jest oszustwo za pośrednictwem komunikatorów internetowych, które mają na celu wyłudzenie pieniędzy.

Takie oszustwo może wyglądać następująco: klientka banku otrzymuje wiadomość tekstową od osoby, która twierdzi, że jest jej synem. W treści wiadomości znajduje się informacja, że syn miał wypadek, ale na szczęście nie doznał żadnych obrażeń. Niestety stracił telefon, dlatego kontaktuje się z matką z innego numeru. W wiadomości prosi również o przesłanie pieniędzy na konkretny rachunek bankowy w celu pokrycia kosztów holowania pojazdu. Zaniepokojona i zdenerwowana matka, nieświadoma oszustwa, realizuje prośbę przestępcy.