Nowoczesne napisy LED wynoszące nazwę BYTOM witają pasażerów na odnowionym dworcu PKP

Podczas realizacji projektu, wykonawca będzie musiał zainstalować nowe poszycie dachu wykonane z blachy cynkowo-tytanowej o łącznej powierzchni 5600 metrów kwadratowych. Pod tym dachem znajdą się trzy przebudowane perony, na których za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zachowano układ płytek w karo. Na nowych peronach już teraz można zobaczyć ławki, tablice informacyjne, a także przygotowania do montażu wind dla osób niepełnosprawnych. Halę peronową czeka również instalacja nowego systemu nagłośnienia, czytelnych znaków oraz wymiana oświetlenia.

Zakończenie wszystkich prac związanych z przebudową linii kolejowej nr 131 w Bytomiu planowane jest na rok 2025.