Mariusz Wołosz, Prezydent Bytomia, uznany za "Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej"

Prezydent miasta Bytom, Mariusz Wołosz, zdobył tytuł „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” w konkursie „Śląskie Budowanie 2023”, który jest zorganizowany przez Śląską Izbę Budownictwa. Nagrodę towarzyszącą tytułowi otrzymał podczas Jubileuszowej XXV Gali Budownictwa.

Tytuł został przyznany za wykazane umiejętności kreatywne i profesjonalne w procesie odnowy miasta Bytom oraz za aktywne działania na rzecz pozyskania funduszy na realizację inwestycji. To Spółdzielnia Mieszkaniowa Miechowice zgłosiła kandydaturę prezydenta Bytomia do tego konkursu.

– Jestem niezmiernie wdzięczny za to prestiżowe wyróżnienie. Przemiana naszego miasta to rezultat wspólnych działań nie tylko samorządu, ale przede wszystkim mieszkańców. Bez wkładu bytomian, przedsiębiorców i prywatnych inwestorów, a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić tak obszernej rewitalizacji, obejmującej remonty kamienic, tworzenie nowych przestrzeni publicznych, infrastruktury sportowej, jak również remonty ulic i infrastruktury publicznej – podkreślił Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

„Śląskie budowanie” to konkurs mający na celu promowanie atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej województwa śląskiego poprzez prezentację i wyróżnianie Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych oraz nagrodą i tytułem „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” osób indywidualnych – za ich wyjątkowe osiągnięcia zawodowe oraz wkład w rozwój regionu.

W skład komisji przyznającej nagrody wchodzą reprezentanci Wojewody Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego, Rektorzy Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Częstochowskiej, przedstawiciele samorządów zawodowych i gospodarczych budownictwa oraz eksperci z różnych kategorii konkursu.

Statuetki dla laureatów konkursu zostały zaprojektowane przez znakomitego śląskiego rzeźbiarza, Zygmunta Brachmańskiego.

W trakcie ceremonii, która odbyła się w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu, obecni byli laureaci w różnych kategoriach, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kadra zarządzająca organizacjami budowlanymi, spółdzielczością oraz instytucjami branżowymi.