Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Miasta Drohobycza

Tytułem Honorowego Obywatela Miasta Drohobycza został uhonorowany Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. To wyróżnienie to wynik jego nieocenionej aktywności na rzecz partnerskiego miasta Bytomia, jak również konkretnego wsparcia, które miasto pod jego kierownictwem udzieliło drohobyczanom po zaatakowaniu Ukrainy przez Rosję.

Prezydent Wołosz otrzymał cenne odznaczenie Honorowego Obywatela Drohobycza. Zostało mu przyznane nie tylko za jego własne zasługi, ale też jako dowód uznania dla wszystkich mieszkańców Bytomia, którzy zdecydowali się na podjęcie działań mających na celu udzielanie pomocy humanitarnej swoim partnerom z Drohobycza.

W odpowiedzi na wydarzenia na Ukrainie, gmina Bytom była jednym z pierwszych miejsc, które przystąpiły do pełnoskalowej operacji pomocowej. Wśród dostarczonych do Drohobycza środków znalazły się m.in. karetki pogotowia, leki, generatory, a także artykuły spożywcze i odzieżowe oraz sprzęt AGD i materiały budowlane niezbędne do budowy domów dla osób przesiedlonych. Ogólna wartość pomocy, jaką udzielono Drohobyczowi, wyniosła ponad 300 tysięcy złotych – jak wyliczyła Fundacja Petralana, która wspierała miasto Bytom w akcji pomocowej.

Podczas ceremonii wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Drohobycza, prezydent Wołosz wyraził swoje emocje i wdzięczność, mówiąc: „Jestem wzruszony i dziękuję za tak ważne wyróżnienie. Od momentu nawiązania współpracy z Drohobyczem jesteśmy z wami. Rozumiemy, że ukraińscy żołnierze bronią całego cywilizowanego świata i jego wartości w obliczu tego konfliktu. Jesteśmy wdzięczni za to bohaterstwo”.