Zaangażowanie inwestora wklucza się do procesu modernizacji ulicy Węglowej w Bytomiu

Na ulicy Węglowej w Bytomiu zakończono następny etap jej modernizacji. Oczekuje się, że w bliskiej przyszłości obok niej powstanie olbrzymie centrum logistyczne. Inwestor lokalny zdecydował się współfinansować budowę systemu kanalizacji deszczowej.

Około rok temu oddano do użytkowania półkilometrowy odcinek ulicy Węglowej, na którym zainstalowano nową nawierzchnię, ścieżkę rowerowo-pieszą, pobocze, sieci teletechniczne, oświetlenie drogowe, kanał technologiczny, sygnalizację świetlną oraz parkingi przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Winograd”. Koszt całego przedsięwzięcia to 2,4 mln zł, z czego 1,85 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W bieżącym roku na ulicy Węglowej wykonano dalsze prace modernizacyjne. Powstała sfera grawitacyjnej kanalizacji deszczowej długości ponad 115 metrów, zbiornik retencyjny o pojemności operacyjnej 34 m3 oraz odpływ wód opadowych. Całkowita wartość tych prac wyniosła 424 tys. zł. Firma GTB Metropolis, która planuje na tych terenach duże przedsięwzięcie firmy Panattoni, podjęła się partycypacji w kosztach przedsięwzięcia jako część umowy z Gminą Bytom.

Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia, wyjaśnił, że te tereny inwestycyjne przy ul. Węglowej mają doskonałą lokalizację blisko DK 11, autostrady A1, Północnej Obwodnicy Bytomia i istotnego punktu przesiadkowego kolejowego. Dodał, że nie tylko przeprowadzono tam renowację drogi, ale także zainstalowano system kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym w celu poprawy ich dostępności i atrakcyjności. W porozumieniu inwestor zgodził się na zamówienie dalszych prac na modernizację ulicy Węglowej w nadchodzących latach, co podniesie standard drogi.

Na obszarze około 26 hektarów obok ul. Węglowej planowana jest budowa Panattoni Park Bytom – ogromnego centrum logistycznego składającego się z trzech hal o łącznej powierzchni 130 tys. m2. W lipcu deweloper poinformował o uzyskaniu finansowania z banku PEKAO S.A. na poziomie 80 mln euro do realizacji tego projektu. Budynki, które powstaną w tym miejscu, mają spełniać najwyższe standardy zrównoważonego budownictwa i otrzymać certyfikat środowiskowy BREEAM na poziomie Excellent. Deweloper planuje zastosować rozwiązania zmniejszające emisję CO2, zużycie energii i wody, a także zapewnić lepszą izolację ścian i dachów.

Aurelia Rachtan, Senior Development Manager w Panattoni, podkreśliła, że Bytom jest atrakcyjnym miejscem dla biznesu ze względu na liczne atuty regionu, takie jak dobre połączenia komunikacyjne, dostęp do wykwalifikowanego personelu oraz bogate zasoby gruntów uzbrojonych. Wskazała również na otwartość i probiznesowe podejście lokalnych władz. Jednak zauważyła, że obecnie miasto nie posiada jeszcze dużej ilości nowoczesnych powierzchni przemysłowych, co wskazuje na ogromny potencjał rozwoju.