Bytomski Szpital Specjalistyczny zdobywa kolejny certyfikat "Szpital bez bólu"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 zlokalizowany w Bytomiu, po raz kolejny zdobył prestiżowe wyróżnienie „Szpital bez bólu”. To potwierdzenie efektywności stosowanych tam procedur uśmierzania bólu. Jak podkreśla lekarz anestezjolog Bartłomiej Bartoszek, zarówno możliwe jak i niezbędne jest, aby ból był odpowiednio leczony.

W bieżącym roku, zarząd szpitala zdecydował o przystąpieniu do procesu certyfikacji całej jednostki. To posunięcie skutkowało koniecznością przeszkolenia personelu w zakresie nowoczesnych metod uśmierzania bólu oraz terapii przeciwbólowych. Spełnienie formalnych wymagań było kolejnym krokiem – między innymi wprowadzono do obiegu wewnętrznego wymaganą dokumentację medyczną dotyczącą oceny bólu i skuteczności stosowanych metod jego uśmierzania, jak również zapewniono niezbędne wyposażenie techniczne.

Wyróżnienie „Szpital bez bólu” jest przyznawane na okres trzech lat przez kilka renomowanych instytucji, takich jak Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Organizatorzy tej inicjatywy mają nadzieję, że informacje o stosowanych w danym szpitalu procedurach uśmierzania bólu, pozwolą pacjentom na świadome podejmowanie decyzji o wyborze miejsca leczenia.

Obecnie w polskich placówkach medycznych nie ma obowiązku stosowania specjalistycznych procedur przeciwbólowych. Wielu lekarzy jest zdania, że niewłaściwe leczenie bólu prowadzi do niepotrzebnego cierpienia pacjentów, co stanowiło impuls do rozpoczęcia programu „Szpital bez bólu” w 2011 roku.