Bytomscy mieszkańcy decydują o swoim mieście: wybór projektów do realizacji w Budżecie Obywatelskim

Niespotykane zaangażowanie obywateli Bytomia dało rezultat w postaci oddania prawie 40 tysięcy głosów na wybrane projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Decyzje mieszkańców oznaczały, że w roku 2024 zostanie przeprowadzony jeden duży projekt z zakresu od 500 tys. zł do 2 mln zł oraz jedenastu mniejszych, nieprzekraczających 500 tys. zł.

Inicjatywę, która zdobyła najwięcej entuzjazmu, stanowił projekt pod nazwą „Stawiamy na łapy – bytomska oaza dla zwierząt”, którego autorem jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu. Plan zakłada gruntowną modernizację schroniska, która obejmie m.in. przeorganizowanie części wspólnego budynku i stworzenie dedykowanej przestrzeni dla małych zwierząt domowych. Przyszłe zmiany obejmują również wprowadzenie nowych kojców kwarantannowych oraz systemu ogrzewania podłogowego w budynkach przeznaczonych dla zwierząt.

Projekt zakłada również rozbudowę instalacji fotowoltaicznej i odnowienie wszystkich zewnętrznych wybiegów dla zwierząt. Kolejnym ważnym elementem jest stworzenie miejsca, w którym będzie możliwe prowadzenie edukacji dotyczącej opieki nad zwierzętami, skierowanej zarówno dla dorosłych, jak i młodszych miłośników zwierząt. Inwestycja, której wartość oszacowano na prawie 2 miliony złotych, zdobyła poparcie aż 6246 mieszkańców Bytomia.

W trakcie tegorocznego głosowania bytomianie mieli również możliwość wyboru projektów związanych z budową nowych placów zabaw czy remontami dróg i chodników. Wybrano także projekty o charakterze społecznym i edukacyjnym. Największą liczbę głosów zdobył projekt „Gryfno kofeina”, zakładający organizację warsztatów promujących aktywność fizyczną oraz zajęcia artystyczne. Projekt ten ma służyć poprawie zdrowia i jakości życia seniorów. Kolejny wybrany projekt, „Gryfny Plac Zabaw”, obejmuje stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców miasta.