Bytom poszukuje wykonawców programu in vitro: informacje o dofinansowaniu i kwalifikacji

Zachęcające wieści dla par starających się o potomstwo: w niedługim czasie będzie możliwość skorzystania z Bytomskiego Programu In Vitro. Obecnie, miasto przeprowadza procedurę mającą na celu wyłonienie instytucji odpowiedzialnych za realizację tego programu.

Inicjatywa leczenia niepłodności przez metodę in vitro w Bytomiu jest wzorowana na licencji przyznanej przez Łódź, która prowadzi swój program od 2016 roku. Program bytomski zdobył pozytywne opinie od Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a jego twórcą jest Sławomir Wołczyński z Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. „Niepłodność to choroba, której terapia powinna być finansowana z publicznych funduszy i dostępna dla każdego małżeństwa marzącego o dziecku. Czas jest kluczowy dla przyszłych rodziców, więc nie czekamy na wprowadzenie rządowego programu i podejmujemy kolejny krok w kierunku zapewnienia dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro z budżetu lokalnym” – podkreśla prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz.

Rada Miejska w Bytomiu zatwierdziła uchwałę dotyczącą wprowadzenia lokalnego programu in vitro w listopadzie 2023 roku. W tym roku gmina planuje przeznaczyć na ten cel 210 tysięcy złotych.

Koniec stycznia przyniósł ogłoszenie konkursu przez Urząd Miejski w Bytomiu, który ma na celu wyłonienie realizatora programu. W konkursie mogą wziąć udział ośrodki o doświadczeniu w leczeniu niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

„Chcielibyśmy, aby pacjenci korzystający z leczenia w różnych ośrodkach mogli skorzystać z dofinansowania, dlatego nie wykluczamy podpisania umów z kilkoma wykonawcami programu” – mówi Jarosław Więcław, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu. „Pragniemy też zapewnić uczestnikom wsparcie psychologiczne, dlatego wymagamy od ośrodków leczenia niepłodności zapewnienia opieki psychologa specjalizującego się w psychologii leczenia niepłodności.”

Od potencjalnych realizatorów programu wymaga się spełnienia wielu kryteriów, w tym posiadania zezwolenia na prowadzenie ośrodka medycznego wspierającego prokreację lub centrum leczenia niepłodności oraz stosowania standardów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Prokreacji oraz wytycznych Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”. Konkurs precyzuje również wymogi dotyczące personelu, warunków lokalowych, wyposażenia kliniki czy dostępności do usług. Ośrodki mają możliwość składania swoich ofert do 15 lutego.

Bytomski program leczenia niepłodności metodą in vitro jest dostępny dla par z Bytomia, które mają trudności z naturalnym zapłodnieniem. Uczestnicy programu w dniu kwalifikacji powinni mieszkać w Bytomiu i być tam rozliczeni podatkowo przez co najmniej 3 pełne miesiące przed zakwalifikowaniem do dofinansowania. Nie jest wymagane ślubne potwierdzenie związku.

Przy wyborze beneficjentów programu, uwzględniane będą różne czynniki, w tym wiek kobiety i wynik badania rezerwy jajnikowej. Kobiety uczestniczące w programie powinny mieć od 20 do 40 lat, a w badaniu biochemicznym i ultrasonograficznym powinny mieć szansę na stymulację mnogiego jajeczkowania – AMH powyżej 0,7 ng/ml i co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku. Warunkowo do programu mogą zostać zakwalifikowane pary, w których kobieta jest w wieku do 42 lat, a poziom AMH u niej wynosi lub przekracza 1,2 ng/ml.

Miasto ma możliwość dofinansowania parom do trzech prób zapłodnienia pozaustrojowego, przeznaczając na każdą do 6 tysięcy zł brutto (łącznie do 18 tysięcy zł). Pary zainteresowane udziałem w programie będą mogły zgłaszać swoją chęć bezpośrednio w wybranej przez Urząd Miejski klinice leczenia niepłodności.