Bytom otrzymuje prawie 6 milionów złotych na renowację zabytków

26 września 2023 roku zostały opublikowane rezultaty drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Spośród 3248 projektów, które przeszły przez proces selekcji i pochodzą z różnych miejsc w kraju, dwa projekty inwestycyjne dotyczą miasta Bytom.

Wśród liczby budynków, które zostaną odrestaurowane dzięki wsparciu finansowemu, znajdują się dwa zabytki sytuowane w Bytomiu: kościół św. Wojciecha przy placu Klasztornym 1 oraz budynek Szkoły Podstawowej nr 6 usytuowany przy ulicy Królowej Jadwigi 2. Prace konserwatorskie obejmują renowację kościoła jak również czyszczenie, naprawę oraz hydrofobizację ścian i mansard budynku szkolnego. Łączna kwota przyznanych funduszy dla tych projektów wynosi 5 950 000 złotych.

Odnowienie kościoła św. Wojciecha w Bytomiu ma dla miejscowego posła szczególne znaczenie ze względu na jego historyczne tło. Pomimo ciągłych zmian, miasto nadal wymaga dodatkowych funduszy na inwestycje i remonty zabytków. Chociaż kolejna edycja programu rządowego jeszcze nie została ogłoszona, poseł już wskazuje na inne obiekty zabytkowe, które pilnie potrzebują wsparcia finansowego.

Wśród budynków wymienionych przez posła Wojciecha Szaramę jako wymagające szybkiego odrestaurowania, znalazło się również Liceum Ogólnokształcące nr 4. Bytom jest miejscem, gdzie skupia się wiele architektonicznych perełek, a ich renowacja często wymaga dużych inwestycji finansowych.

Historia kościoła św. Wojciecha na placu Klasztornym w Bytomiu sięga XIII wieku, kiedy to powstał z myślą księcia Władysława Opolskiego. Obecna, murowana konstrukcja jest wynikiem przebudowy jaka miała miejsce w połowie XV wieku.