Bytom otrzyma 34,5 mln zł wsparcia z Europejskich Funduszy dla Śląskiego na projekt Zielony Kwartał KWK Rozbark

W bieżącym tygodniu ogłoszono rezultaty naborów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Wśród projekty, które uzyskały szansę na wielomilionowe wsparcie finansowe, znalazła się propozycja Klubu Sportowego SKARPA BYTOM dotycząca inwestycji „Zielony kwartał KWK Rozbark”. Fundusze pochodzące z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będą wykorzystane na realizację projektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych i edukacyjnych na terenach postindustrialnych, porzuconych i zdegradowanych. Dzięki temu Bytom otrzyma łącznie 34,5 mln zł na realizację projektu Zielony Kwartał KWK Rozbark. Planowane jest stworzenie nowoczesnego i samowystarczalnego centrum transformacji energetycznej obok Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych SKARPA BYTOM.

Prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz, wyraził swoje zadowolenie z faktu, że aż trzy projekty z Bytomia zostały uwzględnione wśród 10 innowacyjnych inicjatyw z województwa śląskiego. Teren po KWK Rozbark zyska nowe przeznaczenie dzięki pomysłowi Klubu Sportowego Skarpa Bytom – tam, gdzie kiedyś wydobywano węgiel, powstanie miejsce produkcji zielonej energii. Prezydent Wołosz skierował gratulacje dla prezesa Dobromira Bujaka i podziękowania dla marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego za współpracę, zauważając, że rozwój Bytomia jest dla nich ważny.

Prezes Klubu Sportowego SKARPA BYTOM, Dobromir Bujak, przybliżył projekt, mówiąc, że Zielony Kwartał KWK Rozbark będzie kompleksem różnorodnych źródeł energii odnawialnej: wiatru, słońca, wody i biogazu aż po wodór. Wyprodukowana energia będzie służyć m.in. SKARPIE BYTOM, obiektowi szkoleniowo-noclegowemu Przy Skarpie oraz 20 domkom i osiedlu dla seniorów, które zostaną zbudowane później. Całość inwestycji ma wartość 100 mln zł, a pierwszy etap realizacji kosztować będzie 55 mln zł – dzięki wsparciu finansowemu ze środków unijnych może on zostać zrealizowany. Bujak dodał również, że Zielony kwartał KWK Rozbark będzie służył jako centrum edukacyjne dla najmłodszych oraz centrum badawcze dla studentów.

Planowane jest utworzenie kompleksu różnych rodzajów źródeł energii odnawialnej. W pierwszym etapie inwestycji powstanie instalacja fotowoltaiczna na parkingach. Prezes Bujak podkreślił, że składane są już wnioski o wsparcie finansowe dla kolejnych etapów projektu, które obejmują także turbiny wiatrowe i inne nowoczesne technologie pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej. Planowany jest m.in. agregat wodorowy do produkcji i magazynowania energii z wodoru – paliwa przyszłości. Zbiorniki wodne będą również służyły jako fundamenty dla 20 budynków mieszkalnych dla dzieci z domów dziecka i osób wcześniej przebywających w pieczy zastępczej.

Projekt Zielony Kwartał KWK Rozbark ma nie tylko praktyczny, ale także edukacyjny charakter. Dzięki niemu najmłodsi dowiedzą się, jak produkuje się energię z biogazu i dlaczego odpady domowe mają duży potencjał energetyczny. Uczniowie szkół średnich i studenci uczelni wyższych skorzystają na inwestycji, która udostępni im infrastrukturę jako model badawczy z różnymi rodzajami źródeł energii, jej pozyskiwania i magazynowania.