Apel policji o obowiązkowe odśnieżanie chodników i dachów oraz usuwanie lodowych sopli

Policja wydaje apel, przypominając o konieczności prowadzenia regularnego odśnieżania chodników i dachów, a także dbałości o usunięcie sopli lodowych z budynków. Przypominają, że odpowiedzialność za te czynności spoczywa na właścicielach, administratorach nieruchomości oraz zarządcach budynków. Chodniki pokryte śniegiem i lodem, jak również zsuwający się z dachów lód mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla przechodniów.

Chodniki, zwłaszcza te znajdujące się w pobliżu gęsto uczęszczanych arterii komunikacyjnych, powinny być regularnie odśnieżane i zabezpieczane za pomocą piasku. Właściciele i zarządcy budynków powinni również pamiętać o konieczności regularnego usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych z budynków bezpośrednio sąsiadujących ze ścieżkami dla pieszych lub drogami. Zaniedbanie tych obowiązków może stwarzać znaczne ryzyko dla zdrowia, a nawet życia przechodzących osób.

Osoby, które nie dopełnią nałożonych na nich obowiązków, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej, co wiąże się z możliwością nałożenia mandatu w wysokości 1,5 tys. zł. Może również nastąpić skierowanie sprawy do sądu. Dodatkowo, właściciel lub zarządca nieruchomości, którzy nie zadbają o odśnieżenie chodnika, muszą liczyć się z koniecznością zapłacenia odszkodowania w sytuacji, gdy osoba przechodząca dozna obrażeń na skutek ich zaniedbań.