Zrealizowanie długo wyczekiwanego miejsca zabaw dla dzieci w Suchej Górze – Bytomski Budżet Obywatelski

Projekt zrealizowany w Suchej Górze nie ogranicza się tylko do placu zabaw i modernizacji boiska. W ramach tej inicjatywy zakupiono także sprzęt ratowniczy – od urządzeń do gaszenia pożarów po te służące usuwaniu zagrożeń ze strony owadów. Lokalna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej już korzysta z nowo zakupionego sprzętu.

Grzegorz Sojka, prezes OSP Sucha Góra, podkreśla, że za kwotę ponad 68 tys. zł nabyto wiele niezbędnych urządzeń, w tym kamerę termowizyjną, ubrania specjalistyczne dla strażaków oraz radiotelefony przenośne. Jednostka z Suchej Góry w minionym roku uczestniczyła w 119 akcjach ratowniczych, co plasuje ją na 5. miejscu w województwie śląskim i 10. w kraju, wśród jednostek OSP niezrzeszonych w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.

Bytomianie aktywnie popierali ten projekt podczas głosowania w ramach inicjatywy #BO_Bytom. Za realizacją Placu Zabaw, Rekreacja i Bezpieczeństwo w Suchej Górze opowiedziało się 1010 mieszkańców miasta. Całość przedsięwzięcia kosztowała 392,5 tys. zł.