Zakończenie procesu renowacji Opery Śląskiej w Bytomiu

Ostatnie etapy odnawiania majestatycznego gmachu Opery Śląskiej, zlokalizowanego w Bytomiu, są już na horyzoncie. Początek prac modernizacyjnych miały miejsce w roku 2021 i obejmowały gruntowną przebudowę 6 tys. metrów kwadratowych obiektu. Całkowity koszt tej znaczącej inwestycji wyniósł niemal 63 miliony złotych, zasoby finansowe pochodziły zarówno z budżetu lokalnego jak i funduszy Unii Europejskiej.

Renowacja Opery Śląskiej jest jednym z najbardziej istotnych projektów realizowanych na terenie regionu śląskiego. Celem tej ambitnej inwestycji było dostosowanie tego architektonicznego skarbu regionu do nowoczesnych standardów. Od roku 1997 budynek Opery, znajdujący się przy ulicy Stanisława Moniuszki, figuruje na liście zarejestrowanych zabytków.

Opera to klejnot kultury i sztuki naszego miasta. Z ogromną radością obserwujemy, jak powraca do swojej dawnej świetności. Proces ten rozpoczął się już w 2009 roku, kiedy to otrzymaliśmy wsparcie z Funduszy Norweskich. Jednak to dopiero ostatnie lata, dzięki finansowemu wsparciu od województwa, przyniosły znaczny postęp w realizacji projektu –