Wielka wiosenna akcja odświeżania bytomskich placów zabaw: wymiana piasku i żwiru

Kiedy w Bytomiu nadeszła wiosna, rozpoczęły się intensywne porządki na miejscowych placach zabaw. Głównym punktem tych prac jest wymiana zarówno piasku znajdującego się w piaskownicach jak i żwiru otaczającego te miejsca. Do realizacji tych zadań wynajęta została firma Fiori Sp. z o. o. Współpraca ta została formalizowana przez umowę podpisaną z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów.

Zgodnie z umową, wykonawca ma za zadanie do połowy kwietnia wymienić aż 1 157 ton piasku w piaskownicach i polach piaskowych rozsianych po miejskich placach zabaw. Sumarycznie obejmuje to 51 różnych lokalizacji rozmieszczonych po całym mieście. Pierwszym miejscem, które poddane zostało tym pracom, był plac zabaw przy ulicy Olimpijskiej, który znajduje się przy granicy Parku Miejskiego. W najbliższym czasie planowane są również podobne działania na placach zabaw przy ulicach Kossaka, Lenartowicza, Olejniczaka i na placu Słowiańskim.

W ramach tych wiosennych porządków, do 26 kwietnia przewidziana jest również wymiana 79 ton żwiru. Prace te obejmą dziewięć różnych lokalizacji.

Piaskownice są miejscami szczególnie podatnymi na zanieczyszczenia, stąd kluczowe jest regularne odświeżanie piasku. Taka procedura zapewnia większe bezpieczeństwo najmłodszym użytkownikom placów zabaw i chroni ich przed chorobami pasożytniczymi, odzwierzęcymi a także zakaźnymi.

Na realizację wszystkich tych działań Miejski Zarząd Dróg i Mostów przeznaczył kwotę przekraczającą 200 tysięcy złotych.