VI Światowy Zjazd Bytomian: Spotkanie rodaków zaplanowane na czerwiec

W dniach 7-9 czerwca odbędzie się szósta edycja międzynarodowego spotkania bytomian, które gromadzi byłe mieszkańców miasta z całego globu. Organizowane przez stowarzyszenie Mybytomianie wydarzenie jest jednocześnie częścią obchodów 770-tej rocznicy istnienia miasta i obejmuje zaproszenia dla osób noszących nazwisko Bytom oraz Bytomski. Program spotkania jest różnorodny, obejmując spacery, występy muzyczne, wykłady, wystawy i prezentacje. Dodatkowo, dla gości będą dostępne różne atrakcje jak bana na Piekarskiej, kolejka wąskotorowa czy możliwość skorzystania z rowerów i hulajnóg.

Spotkanie odbywa się co dwa lata i ma na celu podtrzymywanie tradycji otwartości oraz gościnności Bytomia. Piotr Koj, prezes stowarzyszenia Mybytomianie i inicjator Zjazdu, podkreśla znaczenie tego wydarzenia dla utrzymania tożsamości bytomskiej i budowania więzi społecznych. Zgodnie z nim, spotkanie ma służyć jako platforma wymiany dla osób, które chcą pozostać związane z miastem, niezależnie od miejsca, w którym obecnie mieszkają.

Szósta edycja Zjazdu jest organizowana pod patronatem prezydenta Bytomia, Mariusza Wołosza. Wołosz zaprasza wszystkich do odwiedzenia Bytomia podczas wydarzenia i skorzystania z bogatego programu, który pozwoli na bliższe poznanie atrakcji miasta i osób z nim związanych.

Podczas trwania Zjazdu, miasto Bytom będzie prezentowane od różnych stron – kulturalnej, historycznej, biesiadnej i sportowej. Szczegółowy program zostanie ogłoszony przez organizatorów w późniejszym terminie. Stowarzyszenie Mybytomianie prosi również wszystkich mieszkańców o poinformowanie o Zjeździe rodzin, znajomych i przyjaciół, którzy opuścili miasto.