Rewitalizacja przestrzeni przy ul. Staffa i Witczaka przynosi komfort i udogodnienia mieszkańcom

Ulice Staffa i Witczaka w Bytomiu stały się miejscem kolejnej udanej interwencji miejskiej poprzez realizację projektu „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II”. Inwestycja objęła m.in. instalację nowych ławek, komfortowych szezlongów, huśtawek wieloosobowych oraz świeżych nasadzeń roślin.

Społeczność lokalna miała bezpośredni wpływ na decyzje dotyczące tego, jak będzie prezentować się nowa strefa relaksu przy ul. Witczaka oraz odnowionych pozostałych obszarów objętych tym projektem. Ich opinie były zbierane podczas konsultacji społecznych z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów oraz projektantem przez cały 2021 rok.

W efekcie tych działań, niedaleko skrzyżowania ulic Witczaka i Piłsudskiego (wejście na promenadę), pojawiło się wiele nowych elementów infrastruktury miejskiej. Znajdują się tam teraz meble miejskie takie jak ławki, leżanki czy donice z dekoracyjną zielenią. Północna i południowa strona promenady została upiększona nasadzeniami tworzącymi ogrody wertykalne, wsparte na stalowo-drewnianych konstrukcjach. Dodatkowo wykonano stojaki rowerowe, oświetlenie i monitoring.

Agnieszka Grzona, kierowniczka Działu Inwestycji Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ujawniła plany uruchomienia dwóch wolnostojących, samoobsługowych stacji serwisu rowerów. Będzie to miejsce do przeprowadzenia podstawowych działań konserwacyjnych, takich jak pompowanie kół. Stacje zostaną wyposażone w zestawy narzędzi i pompki rowerowe pasujące do wszystkich rodzajów zaworów. Mają one zostać otwarte wraz z rozpoczęciem sezonu rowerowego.

Projekt przyniósł również zmiany terenu między promenadą a parkingiem przy ul. Staffa, który został teraz zaaranżowany z większą ilością zieleni i dodatkowym oświetleniem. Ponadto przeprowadzono rekultywację terenu z nowymi nasadzeniami i wysiewem trawnika. W ramach inwestycji rozbudowano także istniejącą instalację oświetlenia i zamontowano system monitoringu podłączony do miejskiej sieci.

Projekt nie ograniczał się jednak tylko do dzielnicy Rozbark. Prace realizowane były również w kilku innych lokalizacjach, między innymi przy Alei Marka, ul. Grabowej, Kochanowskiego, w Parku Ludowym w Miechowicach oraz przy ul. Stalowej w Bobrku. Całość przedsięwzięcia kosztowała prawie 7,8 mln zł.

Warto przypomnieć, że pierwszy etap tego projektu przyniósł mieszkańcom nową promenadę z plenerową siłownią ze zmiennym obciążeniem, skateparkiem, kilkoma placami zabaw oraz kompleksem sportowo-rekreacyjnym przy Szynolu.