Policjanci z Bytomia edukują młodych kierowców w ramach profilaktycznej kampanii

Profesjonalni mundurowi z wydziału ruchu drogowego bytomskiej komendy prowadzili kampanię profilaktyczną dla młodych i przyszłych kierowców. Kampania, zatytułowana „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”, odbywała się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu. Głównym celem tej inicjatywy było przypomnienie i uświadomienie młodzieży o fundamentalnych zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Policjanci dokładnie omówili także różne przyczyny, które najczęściej prowadzą do kolizji drogowych.

Spotkanie z młodzieżą zorganizowane w szkole przy placu Sobieskiego w Bytomiu miało na celu przygotować przyszłe pokolenie kierowców do stawienia czoła wyzwaniom na drodze. W trakcie spotkania, funkcjonariusze szczegółowo omówili różne scenariusze, które mogą napotkać na drodze, a także jakie niebezpieczeństwa mogą spowodować jako uczestnicy ruchu drogowego. Akcja była wynikiem współpracy Policji, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach oraz dyrekcji szkoły, w której odbywało się spotkanie, przy wsparciu Pani Aleksandry Dziaduszek.

Początek spotkania zaznaczył wykład na temat bezpieczeństwa i podstawowych zasad poruszania się po drogach. Policjanci skoncentrowali się przede wszystkim na wykroczeniach, które najczęściej popełniają młodzi kierowcy. Podkreślili między innymi zagrożenia związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości i nieustępowaniem pierwszeństwa przejazdu.

Spotkanie miało również część praktyczną, podczas której uczniowie mogli nauczyć się, jak udzielać pierwszej pomocy. Przy użyciu fantomu i pod czujnym okiem policjanta-ratownika medycznego, uczestnicy mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie. Policja zaprezentowała także symulację wypadku drogowego oraz demonstrację, jak prawidłowo udzielić pomocy poszkodowanemu. Dodatkowo, przy użyciu specjalnego symulatora zderzeń, uczestnicy mogli obserwować skutki uderzenia samochodu w przeszkodę. Mieli też możliwość sprawdzenia swojego czasu reakcji na symulatorze.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem nagród dla najbardziej aktywnych uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymali również elementy odblaskowe, które mogą zwiększyć ich bezpieczeństwo na drodze.